התנהגות ארגונית: ניתוח סביבה

מונחים בהתנהגות ארגונית: ניתוח סביבה

מאמר זה חלק הוא מאסופת המונחים בהתנהגות ארגונית וחלק מאסופת הסיכומים בהתנהגות ארגונית.

הערות מקדימות: 

 • הסביבה משתנה מארגון לארגון, לכן ניתוח הסביבה של ארגון אחד לא יהיה דומה לניתוח הסביבה של ארגון אחר, גם אם מדובר בארגונים דומים.
 • ניתוח סביבתי בנקודת זמן אחת אינו דומה לניתוח סביבתי בנקודת זמן אחרת.  לכן מומלץ לבצע את הניתוח הסביבתי אחת לתקופה.

בניתוח הסביבה נתייחס ל-2 מאפיינים עיקריים:

 1. מרכיבים.
 2. תכונות.
 1. מרכיבים:

מרכיבי הסביבה נקראים בעגה המקצועית "סקטורים סביבתיים".

נפרט מעט אודות הסקטורים הסביבתיים הקיימים:

 • סקטור משאבי אנוש – מה שקיים בסביבה ומשפיע על ניהול המשאב האנושי בארגון.  סקטור משאבי אנוש אינו תחום ניהול משאבי האנוש בארגון, כי אם כלל הגורמים הסביבתיים המשפיעים על אופן ניהול משאבי האנוש בארגון.  חלק מהגורמים בסקטור זה הם:  חוקים, אבטלה, הסתדרות / איגודים מקצועיים ודרישותיהם, זמינות, ביקוש והיצע – שוק העבודה, חברות השמה.
 • סקטור התשומות – כל התשומות שנכנסות לארגון על מנת שיוכל לתפקד:  ספקים, יצרנים, ייבואנים, מובילים, רשויות (שגוזרות על החברה תקורה – שכ"ד, ארנונה וכו').
 • סקטור טכנולוגיות עבודה – כוללות את כל מה שרלוונטי בסביבה לתהליך העבודה בארגון.  אנו קושרים זאת באופן מיידי וישיר להתפתחויות טכנולוגיות רלוונטיות, למשל תוכנה חדשה וכו'.  אך לא מדובר רק בטכנולוגיות, אלא גם על שיטות עבודה, למשל:  שיטות שירות, שיטות שימור לקוחות וכו'.  דוגמא טובה לטכנולוגיית עבודה היא ה- e-commerce, המסחר האלקטרוני, אשר באמצעותו מגדילות החברות את נתח לקוחותיהן (אך גם נדרשות להקים באפרים נוספים שינהלו את אתר החברה).
 • סקטור מאקרו-כלכלי – זהו סקטור כלל-משקי.  סקטור זה מתייחס לכלכלת המשק ברמה לאומית ובינלאומית, החל ממגמות מכוונות וכלה במגמות ונתונים עליהם אין לנו שליטה.
 • סקטור ממשלתי –

היבט משפטי (רגולטורי) –

חוקים הקשורים במכירה, רכישה, שכירה, חוקי עבודה.

היבט פוליטי –

החלטות פוליטיות, שיקולים קואליציונים וכו'.

 • סקטור משאבים פיננסים –

סקטור זה כולל את כל הגורמים הסביבתיים שמשפיעים על המשאבים של הארגון, לדוג':  בנקים, מדיניות בנק ישראל, בורסה, קרנות הון-סיכון, משקיעים, תורמים.

 • סקטור סוציו-תרבותי –

כל מה שנמצא בסביבה ושייך לנורמות, לכללי התנהגות, לתפיסות עולם.

לדוגמא:  טעמים של לקוחות, תקשורת, אגודות למיניהן.

 • סקטור לקוחות –

כל מה שרלוונטי ללקוחות בארגון:  לקוחות עכשווים, פוטנציאלים, לקוחות לשעבר.

 • סקטור מתחרים –

לא מדובר רק על מתחרים / מתחרים בפוטנציאל, אלא גם על אופי התחרות.

ישנם שווקים בהם אופי התחרות הוא אגרסיבי יותר (כמו שוק הסלולר), וישנם שווקים בהם אופי התחרות עדין.

 • סקטור בינלאומי –

כל מה שלא הכנסנו בסקטורים אחרים נכניס כאן.

דוגמאות:  שינוי חוקי המכס / הפיכה במדינה ממנה מייבאים וכו'.

 1. תכונות:

הקדמה:  לאחר ניתוח הסקטורים הסביבתיים, מגיע ניתוח הסביבה למימד של זיהוי תכונות הסביבה.

כשנרצה להבין מה קורה בסביבה, מעבר לניתוח המרכיבים השונים שלה נדרש לזהות את תכונות הסביבה.

תכונות הסביבה באות לידי ביטוי ב-3 תחומי רצף, שאינם נתנים לניתוח אם לא ננתח את הסביבה קודם כל מבחינת מרכיביה.  לכן "תכונות הסביבה" הם שלב ב' בניתוח.

סביבה עויינת – המקום בו הסביבה מקיימת סכנה לחיי הארגון / שמו הטוב.  ארגון ששמו הטוב נפגע הוא ארגון שבסופו של דבר לא יוכל להתקיים.  במקרים כאלה, או שיש סכנה אליהם, נמקם את הסביבה בצד ה"עוינות".

דוגמא למקרה כזה:  תחרות.

לאחר ניתוח כל גורם סביבתי בנפרד, נדרש לבצע שקלול ולהחליט האם סה"כ הסביבה היא עויינת / תומכת.  נדרש למפות את מיקומנו על פני סקאלת העוינות / תמיכה, וזאת לצורך גיבוש החלטות אסטרטגיות.  ככל שהסביבה תוגדר כ"עויינת" יותר על הסקאלה, יותר משאבים בארגון יוקדשו להתמודדות מולה.

מורכבות 2 פרמטרים:

1)     מס' הסקטורים הדומיננטים שהארגון בא אתם במגע.

2)     מס' המרכיבים הרלוונטים בתוך כל סקטור (והתרשמות המנהלים).

               הערות:

v     לעיתים מס' הסקטורים / המרכיבים בכל סקטור גדול, אך אם הן מוכרים אז אופי העבודה מולם פחות מסובך.  עובדה זו הופכת את הסביבה לפחות מסובכת.

v     לעיתים יכול להיות גורם אחד, אך הוא איננו מוכר ומס' המרכיבים הרלוונטים בו גדול.  עובדה זו הופכת את הסביבה למסובכת.

לסיכום – לא רק למספר הגורמים הסביבתיים יש משמעות, אלא גם לאופי הפעילות מולם.

 

 

 •                                                 

כאן נמדוד את כמות השינויים שחלים בכל סקטור וסקטור.

אם מתמודדים עם 7-8 סקטורים רלוונטים, וכמות השינויים משנה לשנה גדולה, אז הסביבה תהיה מוגדרת כמשתנה.

מאפיינים נוספים של הסביבה:

4.  מידע – מקורות מהימנים / אמינים למידע, חוסר מידע, פרשנות של מידע ועודף מידע.

5.  תלות – אי תלות בארגונים אחרים, תלות של שמירת מידע בתוך הארגון או תלות לאספקת מידע מבחוץ.

6.  אי-ודאות – יש שלוש רמות של אי-ודאות, והן פונקציה של רמת המורכבות ומידת היציבות.

 

מספר עובדות לסיכום:

 • רוב הארגונים נמצאים ב-1/4 – 1/3 הימני בכל הסקאלות, כל הרצפים.  כלומר רוב הארגונים כיום נמצאים בסביבה עויינת, מורכבת ומשתנה.
 • לכן התוכנית האסטרטגית של הארגונים כיום קשה ומורכבת יותר לייצור.
 • ההתנהלות השוטפת של הארגונים מורכבת יותר.
 • הסביבה בהיותה כזו אוכפת על הארגון להיות מתוכנן, ובנוי באופן גמיש וסופג שינויים.  זאת על מנת שהארגון יוכל לתת את המענה הנדרש לסביבה.
 • הסביבה משפיעה על התדירות בה נבצע תוכנית אסטרטגית.  עבור סביבה דינאמית כפי שתוארה לעיל, יידרש ביצוע תוכנית אסטרטגית לעיתים תכופות.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות