מונחים בתרבות ארגונית: גישת המערכות ליחסי ארגון-סביבה

מונחים בתרבות ארגונית: גישת המערכות ליחסי ארגון-סביבה

מאמר זה חלק הוא מאסופת המונחים בהתנהגות ארגונית וחלק מאסופת הסיכומים בהתנהגות ארגונית.

גישת המערכות –

כל גורם במערכת הוא חלק ממערכת הרבה יותר רחבה, מכיל בתוכו עוד תתי מערכות, ועובד במקביל למערכות אחרות.

לא ניתן להתייחס ליחידה כיחידה בפני עצמה.  היא תמיד חלק מיחידה יותר גדולה, ומורכבת מיחידות יותר קטנות.

כדי להבין יחידה לעומק יש להבין את השייכות המערכתית שהיחידה היא חלק ממנה, ואת תתי המערכות המרכיבות את היחידה.

כמו-כן היחידה מקיימת יחסים עם הסביבה.  היא מקבלת מהסביבה inputs, ומחזירה לסביבה outputs.

בהקשר הארגוני:

  • היחידה הארגונית הינה חלק מיחידה ארגונית גדולה יותר.  יש להתייחס לשייכות הכוללת המערכתית של היחידה.  כמו-כן הארגון מורכב מתתי-מחלקות, עד רמת העובד.

הארגון הוא לעולם מערכת בתוך מערכת.

  • בנוסף הארגון מקיים יחסים עם סביבתו.  על הארגון להיות בעל גבולות חדירים, דרכם יוכל להכניס גורמים מהסביבה אליו, ולהוציא גורמים החוצה אל הסביבה ובכך להשפיע עליה.

חלק מהתפקיד הניהולי הינו ניהול הגבולות.           

מתי על הארגון לעמוד איתן בהשפעות הסביבה, ומתי אליו להגיב אליהם?

  • היחסים שיש לארגון עם הסביבה:

תשומות                                  תהליכים                                      תפוקות

הארגון דורש inputs מהסביבה על מנת להתקיים, ולקיים את תהליכיו.  עם סיום התהליך הארגון מוכרח

להוציא outputs אל הסביבה, אחרת ייחנק.

לכל הגורמים שיוצאי מהארגון (עובדים, מוצרים וכו') צריך שיהיה מקום.

הניהול הינו ריקוד בלתי נפסק עם הסביבה.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות