מודל הניהול הביורוקרטי-דמוקרטי של וובר

מונחים בתרבות ארגונית: מודל הניהול הביורוקרטי-דמוקרטי של וובר

מאמר זה חלק הוא מאסופת המונחים בהתנהגות ארגונית וחלק מאסופת הסיכומים בהתנהגות ארגונית.

המודל הבירוקרטי – דמוקרטי– M.WEBER:

Ideal Type – יש לשאוף לניהול כמה שיותר רציונלי, מבוסס היגיון, נטול מרכיבים אנושיים.  זאת על מנת להתמודד עם אי-הוודאות הכרוכה בניהול בצורה הטובה ביותר.

מודל דמוקרטי פירושו:  שיוויון ערך.

עובדים טובים =  יחס שווה והוגן, מחייב, המעוגן במערכת נהלים.

  • מבנה היררכי – לכל בעל תפקיד יש את האנשים עליהם מפקח ואת האנשים להם מדווח.  המבנה ההיררכי יהיה מושתת על מוטת שליטה.

מוטת שליטה – כל מנהל יהיה אחראי על מס' מסויים של עובדים (מס' העובדים עליהם יהיה אחראי תלוי סיטואציה).

  • חלוקת עבודה חדה וברורה – הקו מאד ברור לגבי תחומי סמכות ואחריות, ברור מי עושה מה.  כך לא נופלים פרטים בין הכסאות.
  • מערכת נהלים כתובה ומחייבת – מערכת הנהלים הינה חוזה בין העובד למעביד ומחייבת את שניהם.  על מערכת נהלים זו להיות ידועה ל-2 הצדדים.
  • איוש וקידום לפי כישורים – הארגון יצליח רק אם העובדים יקודמו לפי כישוריהם האישיים, לפי קריטריונים שמעוגנים בנהלים ולא אחרת.
  • לכל משרה, סמכות ואחריות מוגדרים – לכל משרה סמכות ואחריות מוגדרים, אין כפילויות ואין פרטים ש"נופלים בין הכסאות".
  • יחסי תפקידים בלתי אישיים – על יחסי העבודה להיות מקצועיים ולא אישיים, קרים והגיוניים.  כך גם שיקול הדעת בקבלת ההחלטות – נטול אינטרסים, נטול פניות אישיות.
  • שכר ותגמולים קבועים לכל משרה – שכר קבוע לכל משרה = שיוויון.  רצף שיוויוני זה מאפשר "שקט תעשייתי".  להשקפתו של ובר, כשבני האדם ירגישו שווי ערך המוטיבציה שלהם תעלה.  הערה:  היום יודעים שגישה זו לא נכונה, יש לקשור שכר לביצוע.
  • הפרדת רכוש – עובדים וארגון – על מקום העבודה להעניק לעובד את כל הכלים הנדרשים לצורך ביצועה, אין לצפוךת שהעובד יביא ציוד זה מהבית.  כך יוכל הארגון לשלוט במשתנים של איכות, בטיחות, כמות וכו'.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות