מונחים בתרבות ארגונית: הגדרת הארגון

מונחים בתרבות ארגונית: הגדרת הארגון

מאמר זה חלק הוא מאסופת המונחים בהתנהגות ארגונית וחלק מאסופת הסיכומים בהתנהגות ארגונית.

 הגדרת הארגון:

 1. 1.     ארגון (– (DAFT

                                   I.          יישות חברתית

                                  II.          מוכוונת (ORIENTED) למטרות

                                III.          מקיימת מערכות מובנות ומורכבות

                                IV.          בעלת גבולות ברורים ומוגדרים

 

         פירוט:

                                     I.          יישות חברתית – 

יישות –

 • בעל קיום בפני עצמו.
 • ·        היישות חזקה יותר ממכלול המרכיבים אותה – אפקט סינרגטי.
 • היישות איננה תלוייה בפרטים בתוכה בזמן מסויים (הפקולטה להנדסה עדיין תהיה קיימת גם אם כל הסגל יתפטר בו זמנית).
 • קיימת הכרה של הסביבה ביישות.

חברתית –

 • פן אישי  – אישיות (כל עובד והאישיות שלו)
 • ·        פן בינאישי –  אינטראקציה בינאישית (תחרות, פוליטיקה, תקשורת…).           

  

 1.                                    II.          מוכוונת למטרות –
 • ·        מטרות כלל ארגוניות – מטרות של הארגון כולו, תוך אבחנה בין המטרות המוצהרות אליהן חותר הארגון בפועל לבין המטרות הבלתי מוצהרות.

דוג' למטרות בלתי מוצהרות – המשך היות החברה מונופול, שימור עובדים טובים.

 • ·        מטרות קבוצתיות – לצד הקבוצות הפורמליות (צוותים, מחלקות) קיימות קבוצות לא פורמליות (למשל:  אמהות לעומת לא אמהות).  כשיש סתירה בין המטרה הפורמלית למטרה הלא פורמלית, המטרה הלא-פורמלית היא זו שתנצח.

הארגון, גם בקבוצות הפורמליות שלו, חי בסדרה של מטרות סותרות שהן לגיטימיות.

אין דבר כזה קבוצה שמסתובבת סביב מטרה אחת.

לדוג':  שיווק רוצים כמה שיותר מלאי, לוגיסטיקה רוצים כמה שפחות.

המכריע בין המטרות הסותרות:  המנכ"ל.  עליו לנווט את הארגון לטובת מטרת העל – הצלחת הארגון.

 • ·        מטרות אישיות – מטרות אישיות בעבודה:  כסף, עניין וכו'.  יש לדאוג שמטרות אלה לא יסתרו את מטרת הארגון ואף יקדמו אותו.

 

 1.                                   III.          מקיימת מערכות מובנות ומורכבות –
 • ·        על מנת שתתנהל נכון, על המערכת להיות מובנית, מסודרת ומכוונת. 
 • ·        יש להגדיר נכון את חלוקת התפקידים בארגון (ניהול – ראיית רוחב, התמקצעות – התמחות בתחום מסויים וכו'), כאשר במקביל לראיית עומק נדרשת ראיית רוחב.

 

 1.                                  IV.          בעלת גבולות ברורים ומוגדרים –
 • כשמגדירים ארגון בצורה מסויימת – מגדירים לו גבולות.  יודעים מיהם ה-insiders השייכים לארגון, ומיהם ה-outsiders, החיצוניים.
 • כיום גבולות הארגון גמישים וחדירים יותר מאי פעם (חשופים להשפעת גורמים חיצוניים לארגון:  יועצים ארגוניים, עובדי קבלן, לקוחות וכו').

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות