סיכומים לבגרות בהיסטוריה חלק ב' לפי מיקוד חורף תשע"ד 2014

לפניכם אסופת סיכומים לבחינת הבגרות בהיסטוריה חלק ב המבוססים על חומר הלימוד למיקוד מועד חורף תשע"ד (2013-2014). הסיכומים בנויים על החומר של המיקוד לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב' כפי שפורסם באינטרנט לקראת מועד חורף 2014 (תשע"ד). הסיכומים שלפניכם ערוכים על פי הנושאים השונים המופיעים במיקוד ומקושרים בינם לבין עצמם על מנת לאפשר למידה יעילה. לרשימה המלאה של סיכומים לפי המיקוד לבגרות ניתן לפנות אל עמוד הסיכומים בהיסטוריה ב כאן באתר או לעמוד הראשי של בגרות בהיסטוריה ב'. כאן תוכלו למצוא מאגר שאלות בהיסטוריה ב לשם תרגול כהכנה לבחינת הבגרות. תוכלו גם לבקר בעמוד סיכומי מיקוד לבגרות כאן באתר.

לחצו כאן לחומר המיקוד בהיסטוריה א.

אם עזרנו לכם אנא הפיצו את הבשורה ושתפו את חבריכם בעמוד הסיכומים על מנת שנוכל לסייע לכמה שיותר אנשים (נשמח גם לפרגון בלייק!). תודה ובהצלחה בבגרות!

חלק א: טוטליטריות, אנטישמיות ושוֹאה

בפרק אודות נאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשוֹאה יש להכיר את הנושא של האידיאולוגיה הנאצית על מרכיביה: תורת הגזעאנטישמיותמרחב מחייהעקרון המנהיגעליונות המדינה ואת מקומם של היהודים באידיאולוגיה הנאצית.

יש ללמוד את הגורמים והנסיבות עליית הנאצים לשלטון ואת המעבר מדמוקרטיה לנאציזם בגרמניה, הפעולות שנקטו הנאצים לביסוס משטרם ואת מדיניות הנאצים כלפי היהודים.

יש ללמוד את השתלשלות מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה ואת המדיניות כלפי היהודים באזורי הכיבוש הנאצי ואת דרכי הביצוע שלה. יש להכיר את נושא "הסדר החדש" באירופה ואת הצעדים שהפעילו הנאצים על מנת להגשים אותו.

בהקשר השואה יש ללמוד את הנושא של המדיניות הגרמנית כלפי יהודי פולין עד ריכוזם בגטאות. יש להסביר את סיבות הגרמנים בהקמת הגטאות, את דרכי הפיקוח והניהול של הגטאות, ואת תפקידם של היודנראטים. יש להכיר את הנושא של החיים בגטו והתמודדות היהודים עם החיים בגטו, נושא "קידוש החיים." בגטו, ארגונים יהודיים בגטו ותנועות הנוער היהודיות.

יש לדעת את הקשר בין ההרג ההמוני של היהודים במסגרת "הפתרון הסופי" על שלביו ואת הקשר בין מבצע ברברוסה לתחילת השמדת היהודים. יש להכיר את הנושא של "ועידת ונזה" כולל המשתתפים, הנושאים, המטרות והחלק שלה בביצוע הפתרון הסופי. יש להכיר את נושא הלחימה של יהודים בזמן מלחמת העולם השנייה כולל המרידות בגטאות,  מרד גטו ורשה ולדעת להסביר את ייחודו של מרד גטו ורשה, כמו כן יש לדעת את נושא יהודים בשירות בעלות הברית. יש ללמוד אודות היחס אל היהודים במדינות הכיבוש בהקשר ביצוע הפתרון הסופי והגורמים שהשפיעו עלהאוכלוסייה המקומית בהקשר זה וכן את הנושא של חסידי אומות עולם .

חלק ב: בונים מדינה במזרח התיכון

בהקשר המאבק להקמת מדינה יהודית ומלחמת העצמאות יש להכיר את נושא מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי כוללת העפלה, התיישבות, והמאבק בבריטים במסגרת תנועת המרי העברית. יש להבין את הדיון בין מאבק רצוף מול מאבק צמוד.

יש ללמוד את הנושא של שאלת ארץ ישראל באו”ם, עמדת המעצמות בנושא ארץ ישראל ואת השפעת המלחמה הקרה עליהן. יש להכיר את החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 ואת התגובות אליה בקרב הישוב היהודי והערבי.

בחלק של מלחמת העצמאות יש להכיר את פרטיה של מלחמת העצמאות ואת מהלכה. יש ללמוד את נושא ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, הויכוח על עיתוי ההכרזה  הקמת צה”ל ופירוק המחתרות כולל הקשיים שליוו את התהליך של פירוק האצ”ל, הלח”י והפלמ”ח.

יש להכיר את הנושא של הסכמי שביתת הנשק בסיום מלחמת העצמאות ושל היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים לאחר מלחמת העצמאות והכרזת מדינת ישראל.

בחלק אודות מדינת ישראל במזרח התיכון יש להכיר את הנושא של תהליכי דה-קולוניזציה במזרח התיכון. יש ללמוד את נושא גורל היהודים בארצות האסלאם.

יש להכיר היטב את הנושא של מלחמת יום הכיפורים: סיבותיה של מלחמת יום הכיפורים, את תוצאות שלה וההשפעה של מלחמת יום הכיפורים על מדינת ישראל וארצות ערב.

בנושא של קליטת עלייה ועיצוב החברה והתרבות בישראל יש להכיר את נושא המעבר מכור היתוך לחברה רב תרבותית כפי שהוא התבטא בתחומי החברה והתרבות.

חומרי הלימוד והסיכומים בהיסטוריה חלק ב' המוצעים כאן מבוססים על המיקוד של משרד החינוך כפי שהתפרסם לקראת מועד חורף תשע"ד 2013-2014. הסיכומים נועדו לסייע ללומדים לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה אך האחריות לשימוש בהם וההסתמכות על המיקוד הנכלל בהם הוא על אחריות הלומד בלבד. יש להסתמך על חומר הלימוד ועל המיקוד כפי שנמסר מהמורים להיסטוריה בבתי הספר לשם לימוד לקראת בחינת הבגרות.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות