סיכומים לבגרות בהיסטוריה חלק א' לפי מיקוד חורף תשע"ד 2014

לפניכם אסופת סיכומים לבחינת הבגרות בהיסטוריה חלק א על פי החומר למיקוד מועד חורף תשע"ד (2013-2014). הסיכומים להלן בנויים על החומר של המיקוד לבחינת הבגרות בהיסטוריה א' כפי שפורסם באינטרנט לקראת מועד חורף 2014 (תשע"ד). הסיכומים בהיסטוריה ערוכים על פי נושאים ומקושרים בינם לבין עצמם על מנת לאפשר למידה איכותית. לרשימה המלאה של סיכומים לפי המיקוד לבגרות ניתן לפנות אל עמוד הסיכומים בהיסטוריה א כאן באתר. כמו כן תוכלו לבקר בעמוד  סיכומי מיקוד לבגרות למיקודים נוספים בבגרויות.

לחצו כאן לחומר המיקוד בהיסטוריה ב'

לחצו כאן לסיכומים לבגרות בהיסטוריה א' קיץ 2014

סיכומים לבגרות בהיסטוריה א' – חורף תשע"ה 2015

אם עזרנו לכם אנא הפיצו את הבשורה ושתפו את חבריכם בעמוד הסיכומים על מנת שנוכל לסייע לכמה שיותר אנשים (נשמח גם לפרגון בלייק!). תודה ובהצלחה בבגרות!

חלק 1 – הלאומיות בישראל ובעמים

במסגרת החלק של הלאומיות בישראל ובעמים של בחינת הבגרות בהיסטוריה חלק א' יש להכיר את הנושאים של תופעת הלאומיות המודרנית ומאפייני התנועות הלאומיות באירופה שעלו במהלך המאה ה-19. יש להכיר את מאפייני התנועות הלאומיות ואת הגורמים לצמיחתן של התנועות הלאומיות במאה ה-19. כמו יש לדעת את דפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות ואת דפוסי ההגשמה שלהן ויש להכיר מקרה אחד קונקרטי של תנועה לאומית כמו זה של איטליה ויוון.

במסגרת החלק אודות התנועה הלאומית היהודית המודרנית יש להכיר את הגורמים לצמיחתה של התנועה הציונית ואת פועלו של בנימין זאב הרצל כולל כתביו "מדינת היהודים", תוכנית באזל, ויכוח אוגנדה ומוסדות התנועה הציונית תחת הרצל.

בחלק של דפוסי הפעולה של התנועה הציונית בגולה ובארץ ישראל יש להכיר את פעילותה של התנועה הציונית עד למלחמת העולם הראשונה. חלק זה כולל את נושא דפוסי הפעילות של התנועה הציונית , פעילותה באירופה, בצפון אפריקה ובארץ ישראל. יש להכיר אישים חשובים בתנועה הציונית, מפת ההתיישבות בארץ, מסגרות פוליטיות, מפלגות, ארגוני בטחון (כמו השומר), נושאי חינוך ותרבות.

בחלק של התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל בעת מלחמת העולם הראשונה יש להכיר את עמדות התנועה הציונית ביחס ללחימה במלחמת העולם הראשונה וכן את הנושא של הצהרת בלפור.

לבסוף יש להיות מסוגלים לערוך השוואה בין התנועה הציונית לבין תנועות לאומיות אחרות באירופה.

חלק 2- מעם מקדש לעם הספר

הפרק הראשון של חלק 2 של בחינת הבגרות בהיסטוריה א' מתייחס ליהודה בתקופה הפרסית ויש להכיר בו את הנושא של גלות בבל, מדיניותו של כורש והצהרת כורש והעלייה לארץ ישראל מבבל.

כמו כן יש להכיר בתחום זה את הנושא של שיבת ציון, בניית בית המקדש כמרכז החיים היהודיים ואת הנושא של השומרונים.

בפרק העוסק במדינה החשמונאית יש להכיר את דפוסי השלטון הרומי בארץ (הורדוס), המרד הגדול – סיבותיו ותוצאותיו, חורבן בית שני וסיפור מצדה.

בפרק של "יבנה וחכמיה" יש להכיר את הנושא של מרד בר-כוכבא – הסברים למרד, תוצאות ודמותו של בר-כוכבא.

חלק נוסף מבחינת הבגרות בהיסטוריה א' הוא הנושא של "ערים וקהילות בימי הביניים" שאינו נלמד בכל בתי הספר ולכן אינו חלק מאסופת הסיכומים כאן.

 

חומרי הלימוד והסיכומים בהיסטוריה חלק א' המוצעים כאן מבוססים על המיקוד של משרד החינוך כפי שהתפרסם לקראת מועד חורף תשע"ד 2013-2014. הסיכומים נועדו לסייע ללומדים לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה אך האחריות לשימוש בהם וההסתמכות על המיקוד הנכלל בהם הוא על אחריות הלומד בלבד. יש להסתמך על חומר הלימוד ועל המיקוד כפי שנמסר מהמורים להיסטוריה בבתי הספר לשם לימוד לקראת בחינת הבגרות.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות