פסיכופתולוגיה – הגדרת הנורמליות והאבנורמליות

הסיכום להלן הוא חלק ממאגר הסיכומים בפסיכולוגיה וסיכום הקורס מבוא לפסיכופתולוגיה

העיסוק בהפרעות נפשיות ומחלות נפש מבוסס על ההבחנה בין מה שנחשב נורמלי לבין מה שנחשב סוטה או "אבנורמלי".

*נורמה = עקרון חברתי הקובע את ההתנהגויות ודרכי החשיבה הראויות והמקובלות ואת אלה הפסולות בחברה מסויימת. האדם צריך להתנהג בהתאם לתפיסות של החברה שבה הוא נמצא, בהתאם למה שמצופה ממנו. נורמות שומרות על לכידות ויציבות של החברה ומה שחורג מהנורמה מערער את היציבות של החברה.

אנו משתמשים במילה "נורמלי" בתדירות גבוהה בחיי היום יום. למילה זו ישנם הקשרים שונים שמקורם בתפיסות עולם שונות:

  • התפיסה הסטטיסטית– מגדירה את הנורמה כביטוי מתמטי הנוגע לרצף איכויות המבוטא בצורה מספרית. במודל זה אנו זקוקים לאיכויות שנוכל לבטאן בצורה מספרית.רצף על סכלה מספרית- מיהו נורמלי? כל מי שנמצא בממוצע (IQ) והלא נורמלי זה מי שנמצא ב-2 הקצוות.
  • התפיסה החברתית– לכל חברה יש הגדרות נורמה משלה בכל שטחי החיים. נורמות אלו כוללות לא רק ערכים אלא גם כללי התנהגות.המאפיין את הנורמה החברתית הוא שהיא נורמה איכותית ולא מספרית. נורמה זו מהווה גורם חשוב בשימור הזהות החברתית של הקבוצה וכן התפקוד התקין של האדם. (לדוג'- תופעת הזר <סוג של דיבוק> הרווחת בקרב עולי אתיופיה- תופעה תרבותית שבה חולי ובריאות נפשית הוא תלוי חברה וגם הטיפול הינו בהקשר חברתי)

*הגדרת ה-DSM-4** להפרעה נפשית– "הפרעת הנפש נתפסת כתסמונת (אוסף של תסמינים) או כדפוס התנהגות בעלת משמעות קלינית המופיעה וקשורה למצוקה או לנכות (ליקוי בתחום תפקודי אחד או יותר ) בהווה (או בעתיד) או לסיכון מוגבר במידה משמעותית למוות, לכאב, לנכות או לאובדן חופש משמעותי. כמו כן תסמונת או דפוס זה צריכים להיות יותר מתגובה צפויה ובעלת צידוק תרבותי לאירוע מסויים כגון מוות אדם קרוב. תהיה סיבתה אשר תהיה בהווה יש לראות בה ביטוי לליקוי בתפקוד ההתנהגותי, הפסיכולוגי או הביולוגי של האדם. התנהגות חריגה (כגון- פוליטית, דתית או מדינית) או קונפליקטים הקיימים בעיקר בין היחיד לחברה אינם הפרעות נפש אלא אם כן הסטייה או הקונפליקט הם תסמין לליקוי בתפקוד של האדם".

(**ספר האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי, שמטרתו לאבחן ולסווג את הפרעות הנפש על פי תסמיניהן. יתרון– התופעות המתוארות מאפשרות טיפול והתערבות רפואית לאלו שאבחנו בכ סוג של הפרעה נפשית. חסרון– לאדם לא יהיה בהכרח את כל הסימפטומים של הפרעה אך זה לא אומר שהוא לא סובל ממנה. בנוסף, האדם לא מתנהג בדיוק כמו שכתוב בספר. לכן אנו לא אומרים שאדם הוא סכיזופרן אלה- סובל מסכיזופרניה או מתמודד עם סכיזופרניה)

נורמהמחלה, באמצע הרצף הזה יש גיוון\סטייה. ההומוסקסואליות נתפס בעבר כהפרעה נפשית ואילו כיום הם נמצאים באמצע הרצף הנ"ל.

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: