משל האותיות הקטנות והגדולות והקו המחולק של אפלטון

הסגולה הטובה המדינה (האותיות הגדולות במשל של אפלטון)

  • חכמה – הידיעה. מגולמת לפי אפלטון במושלים שיודעים כיצד למשול.
  • אומץ לב – קיום הידיעה ממה יש לפחד וממה לא, מגולמת באנשי המגן. החינוך גורם להם לא לפחד מהמוות, אך לפחד מהעבדות. משל קצר על צמר שצובעים אותו, הצבע נמשל לחינוך, הצבע לא אמור להישטף לעולם.
  • יישוב דעת – אקורד, הרמוניה בין החלק הפחות לחלק העליון. לפי אפלטון האזרחים הם אלה שיש להם את ישוב הדעת בכך שמבינים שהמציאות צודקת וסדר השלטון (מושלים, שומרים, אזרחים) הוא הנכון.
  • צדק – שכל אחד יעשה את תפקידו, המושל ימשול, איש המגן ילחם וכל אחד מהאזרחים יעשה את שלו.

הסגולה הטובה בנשמה (האותיות הקטנות במשל של אפלטון)

  • ·        היגיון – מושל.
  • ·        עוז הנפש – קשור באומץ הלב.
  • ·        תאווה –
  • ·        צדק – שכל חלק בנשמה יעשה את תפקידו, ההיגיון יוביל וישלוט, עוז הנפש יחזק אותו ושניהם יחד ירסנו את התאווה.

משל הקו המחולק של אפלטון

משל הקו המחולק של אפלטון נועד להסביר מהו הטוב, את יעד השאיפה שלנו ואת תורת האידאות. מודל לאופן בו אנו תופסים את העולם כאשר אנו נושאים את עינינו למקום אחד ולמקום אחר. סוקרטס נותן את האופציות להתקרב אל עבר האמת, להבנה טובה יותר של הדברים כהווייתם, של הדברים על פני האדמה.

משל השמש – לפי אפלטון על מנת לראות יש צורך בעיניים וחוש ראיה תקין, במושא ראיה ובאור השמש, שרק באמצעותה אוכל לראות. ללא אור, תהיה לי השערה על מה שאני רואה, אך לא תהיה לי הידיעה לבטח. כמו כן, השמש מאפשרת לכל הדברים שאנו רואים להתהוות (לדוג': לעץ לגדול). השמש משולה לטוב שמקנה לדברים את האמת שלהם, אפלטון טוען כי את מהותם מעבר לתופעה החולפת. מהות המושא הבלתי מתכלה מוקנית מתוך מהותו של הטוב. מתוך התכוונות להבין את המהות, נראים הדברים ברורים כהוויתם. אור השמש תופעה בעולם, חלק מהטוב, נושא חלק מתכונותיו ולכן אם נתבונן בו נוכל לקבל מושג על מהו הטוב.

כל תופעה בעולם לפי אפלטון נמצאת משום שיש לה חלק כזה או אחר בעולם האידיאות, גם הטוב הוא תופעה שיש לה חלק באידיאה וההתבוננות בה תלמד אותנו משהו על עולם האידיאות. הטוב לא יהיה אידיאה בעצמה אלא שייך לעולם האידיאות. הטוב יאפשר להבחין טוב יותר באידיאות. אם נפנה את מבטנו לאור נוכל לראות דברים כהווייתם, כמו שהם. אפלטון סבור כי בניגוד לראיה בחושך, רואים מעוות וצריך להסתמך על השערות. החיפוש אחר הטוב יתן לנו תמונה בהירה על כל המושאים בכולם. לפי סוקרטס, הפניית המבט אל אורו של הטוב מאפשרת הבנה קוגניטיבית של עולם התופעות.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות