עונשו של קין על רצח הבל על רקע עונש אדם וחווה בבראשית פרק ג' ו-ד'

התקציר שלפניכם עוסק במשמעות עונשו של קין על רצח הבל במדרש וכנגד עונש הגירוש מגן העדן של אדם וחווה. התקציר הוא חלק מאסופת המאמרים אודות ספר בראשית מתוך תחום היהדות ואגר הסיכומים בתנ"ך.

עונשו של קין על רצח הבל על רקע עונש אדם וחווה בבראשית פרק ג' ו-ד'

ישנה הקבלה בין התייחסותו של הקב"ה אל חטא אדם וחווה בסיפור גן העדן בבראשית פרק ג' לבין ההתייחסות שלו אל חטא הרצח של קין את הבל בבראשית פרק ד'.

 

פרק ד'

 

פרק ג'

פס' ט': ויאמר השם לקין אי הבל אחיך?

פניה אל החוטא

פס' ט': ויקרא ה' אל האדם ויאמר איכה?

ויאמר לא ידעתי השומר אחי אנוכי

התחמקות

את קולך שמעתי בגן ואירא

ויאמר מה עשית… ?

האשמה קינה

האשה אשר נתת עימדי…

 

ויאמר ה' אל האשה מה זאת עשית

ועתה ארור אתה מן האדמה …

עונש, קללה

ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה…וקוץ ודרדר תצמיח לך

נע ונד תהיה בארץ

גירוש

ויגרש ה' את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים.

ויצא קין מלפני השם וישב בארץ נוד קדמת עדן

 

שני הסיפורים בבראשית ג' ו-ד' בנויים באותו דפוס סיפרותי . זה מדגיש שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ . קין הופך להיות התקווה שהתבדתה. קין הולך בדרכי אביו וחוטא. מילים חוזרים מנחים ביטויים מנחים חוזרים. האדם הראשון היה אכזבה ראשונה לקב"ה וקין היה אכזבה שניה.

"קול דמי אחיך" דמי ? ברבים ? למה ? מהדרש: מלמד שעשה בו פצעים הרבה מפני שלא היה יודע כיצד נפשו יוצאה. ניסה להרוג אותו בכל דרך כי לא ידעו איך הורגים. כי זה הרצח הראשון. דעה שניה: דמו ודם זריעותיו – דם כל הדורות הבאים שהיו עתידים להיוולד ממנו.

העונש: אפשר לומר שקין קיבל את אותה הקללה כמו אביו. האדמה תיאור מקום ארור מהמקום שנקרא אדמה. הקללה תבוא מהאדמה שתצמיח קוצים במקום פירות.  אפשר לומר שקיבל קללה יותר גדולה מאביו. האדמה התקללה וקין ארור יותר מן האדמה, מ היתרון.

נע ונד: לא תוכל להשאר במקום אחד. שבט הקיני – שבטו של יתרו. נדודים פיזיים או רוחניים – ללא מנוחה. בעיה שתלך איתו לכל מקום גם עם יעבור למקום אחר. "עבר אדם עבירה – קשורה בו כחלב". הקללה קשה לו במיוחד כי היה עובד אדמה.

כאשר יש נקודה בסוף."גדול עווני מנשוא" העוון שלי נורא גדול עד כדי שאי אפשר לשאת אותו. מקבל בהכנעה שורש מנחה בפרק ש.נ.ת. לשאת , שאת .

 כאשר יש סימן שאלה או סימן קריאה בסוף: הטחת דברים כלפי השם.

הסתר פנים: כשאלוהים לא רוצה לעזור. קין רוצה להסתיר את פניו מאלוהים. ולכן שם לו אות: יש אומרים חקק לו שם השם מפורש במצחו, ויש אומרים כלב נתן לו.

ויצא קין מלפני השם: לעמוד לפני השם " להיות הכי קרוב שאפשר לאלוהים. קין כנראה גורש עוד יותר רחוק מאיפה שגורש האדם.

בראשית ד', פסוק טז': ויצא קין מלפני השם וישב בארץ נוד קדמת עדן: עמד לפני השם ושרת אותו שזו המדרגה הגבוהה ביותר כשנולד חשבה אימו שהוא הנבחר. ויצא … אומר הרמב"ן : כי עוד לא עמד לפניו מעולם. הרמב"ן אומר שזה  לא היה רלוונטי מלכתחילה. קין לא היה ראוי לעמוד לפני השם. וישב בארץ נד : לשבת = קבוע .  ארץ נוד= להתנדנד . חז"ל : "הארץ היתה מתנדנדת תחתיו והיו הבריות אומרים זהו שהרג את אחיו".

וידע קין את אשתו ? מה זאת אשתו ? אמא שלו או אחותו. נולד לו ילד חנוך. וכל שאר הצאצאים. כולם מתו במבול. (במדרש עפ"י חז"ל עירד- רע לשמים ורע לבריות, וכו' – כל הילדים של קין יצאו רשעים כמוהו) למך לקח לו שתי נשים אחת לפריה ורביה ואחת לתשמיש. עדה – ללדת ילדים. צילה – לתשמיש. היה משקה אותה כוס של עקרין וזה היה אמור למנוע הריון. מפה מתחיל תהליך של ביות. לבנו יבל היה אוהל ומקנה. ויובל – אבי כל תופס כינור ועוגב. צילה ילדה את תובל קין.

בראשית ד', פס' כג': איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי: ולכן אקולל פי שבעים ושבע. למך הרג את סבו.

רבי יהודה הלוי אומר : "ונשארה המלכות עקרה" ואז נולד להם ילד שת: כי שת לי אלוהים זרע … ולו נולד אנוש ואז הוחל לקרוא בשם השם. שת לי אלוהים: במקום הבל שנהרג ע"י קין . שת: כי השיתין יהרסו: שת תשתית : יסוד |: אבן השתיה שממנה מושתת העולם. שת יהיה היסוד של העולם החדש. בן : לשון בנין ממנו נבנה העולם . ותלד בן .

"לא שעה השם אל קין ואל מנחתו" אורות – הרב קוק: למה לא קיבל את מנחתו של קין ? מפני הרשעה שהיתה בו אחוזה. ה' ידע שקין רשע ומסוגל לרצוח. היתה בו רשעות בסיסית. גם כשהביא את הקורבן היכולת לרצוח כבר היתה טמונה בו. החטאת הרובץ מתאמץ ומתגבר. לוקח מילים מהפסוק ומשעבד אותם לצרכיו. הקורבן תועבה כי הוא מגביר את כח הרע. לקרבן יש ריח של קדושה, ריח הוא החוש הכי רוחני שיש, התכונה של הרשעות משעבדת את הכח לצרכיה .

הקורבן מגביר את כח הרע החטא מתגבר ע"י כח הקודש ומהפכו לתכונתו. קין כאילו יסד את הכת של כל הרוצחים בשם השם.

מהשושלת של שת נולד נח.

בראשית ד', פס' כ"ה: "ואז הוחל לקרוא בשם השם"

הוחל – מהמילה חול או חלל –  שפם השם הפך לחול. חולל. וגם האפשרות של להתחיל. הכונה היא שאז הוחל לחלל את שם השם . נעשה שימוש בשתי האפשרויות של הפירוש.

זהו הפירוש של הרמב"ן.

רש"י מפרש את המילים אז הוחל לקרוא בשם השם: אז התחילו הבריות לעשות עצבים – עבודה זרה ולקרותן אלוהות. בהקשר הכולל כל הדורות האלה נמחקו במבול סימן שהיו רשעים כלומר התחילו לעבוד עבודה זרה.

אפשר לפרש לפי הפסוקים שלפני ששת ואנוש היו צדיקים והם התחילו לקרוא בשם השם.

עוד דברים מעניינים:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

החברה הישראלית כידוע לכל היא חברה רווית קונפליקטים ובין אם זה על פוליטיקה, דת או סתם זכות קדימה בכביש הישראלים לא מהססים לצלוב אחד את השני. אולם כל אימת שיש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות