סיכום בתנ"ך: מלכים ב' פרק כ"ד

סיכום בתנ"ך: מלכים ב' פרק כ"ד

מתוך: סיכומים בתנ"ךמלכים ונביאים

 

יהויקים מלך 11 שנה וגילה נאמנות למלך מצרים, אך נאמנות זו לא התאימה למציאות הפוליטית.

האימפריה הבבלית:הבבלים השתלטו על שטחי אשור ואזורי ההשפעה של מצרים.יהויקים נאלץ לקבל את עול בבל (3 שנים), וכשמרד , שמו הבבלים מצור על ירושלים.ההיסטוריוגרף מסביר את המצב כעונש מה', זהו גמול לדורות כי זהו עונש על חטאי מנשה "אך על פי ה' היתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטאת מנשה ככל אשר עשה" (שפך דם נקי).

מפסוקים 2,7 במלכים ב' כ"ד ניתן ללמוד כי יהויקים היה לבדו במרד מול בבל.

על פי דברי הימים ב', ל"ה 6:אסרו הבבלים את יהויקים .לא ברור אם יהויקים מת מוות טבעי או נרצח.

מלכות יהויכין בן יהויקים –מלכים ב', כ"ד פ"ס 16-8.

598 לפנה"ס.

היסטוריונים סבורים שלמלחמה שלשה שלבים:

א. עבדי נבוכדנאצר מלך בבל שמו מצור על ירושלים.

ב. נבוכדנאצר מגיע ומצטרף לצבאו.

ג. יהויכין מסגיר עצמו , כדי להציל את י-ם מחורבן.

בכרוניקה בבלית מתוארת המלחמה ביהודה:

נבוכדנאצר לקח מס כבד מהעיר.

הגליית המלך ולא אלפי אנשים.

לקיחת אוצרות בית המקדש.

גלות יהויכין.

לפי מלכים ב', כ"ד פ"ס 14 – עשרת אלפים גולים.

לפי מלכים ב', כ"ד פ"ס 16 – שמונת אלפים גולים .

לפי ספר ירמיה – 3023 גולים.

מלכות צדקיהו– מלכים ב', כ"ד פ"ס 20-17.

בכרוניקה הבבלית מתואר צדקיהו "מלך כלבבו", במקום את יהויכין המליך את מתניה דודו ,בנו השלישי של יאשיהו , והסב שמו לצדקיה (שליטה , אדנות).

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות