סיכום בתנ"ך: מלכים ב' פרק י"ט

סיכום בתנ"ך: מלכים ב' פרק י"ט

מתוך: סיכומים בתנ"ךמלכים ונביאים

מלכים ב' פרק י"ט 1-7 , 32-37.

תגובת חזקיה מלך יהודה לדברי רבשקה מלכים ב', י"ט, פס' 5-1.

חזקיה מגיב לדבריו של רבשקה במסגרת מסע סנחריב במלכים ב' פרק י"ח במילים "…ויקרע את בגדיו ויתכס בשק…" פס' 1 ריבוי פעלים המלמד כי חזקיה במצוקה בגלל איום האשורים. חזקיה מגייס את הנביא ישעיה שיתפלל גם הוא לה' להצלת י-ם ותושביה. חזקיה שולח משלחת לישעיה והם מודיעים לו " יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה , כי באו בנים עד משבר ,וכוח אין ללידה".

צרה= כיבוש ערי יהודה, מצור על י-ם ע"י האשורים.

תוכחה= האסון הוא עונש מה'.

נאצה= ביזיון חרפה, רבשקה מעליב את ה' ,שאין בכוחו להציל את עמו.

משל חזקיה פס' 3 ירושלים דומה לאישה העומדת ללדת אך אין לה כוח ללידה.

משבר= פתח הרחם או כסא עליו הושיבו את היולדת. הוולד כמעט יוצא לאוויר העולם אך ליולדת אין יותר כוח.

הנמשל חזקיה עשה את כול ההכנות למלחמה באשור ביצר עת העיר, עודד הלוחמים, דאג למים, ועם המצור על י-ם נשבר חזקיה.

חזקיה מביע תפילה כי ה' יעניש את רבשקה על דבריו.

חזקיה מבקש מישעיה "ונשאת תפילה בעד השארית הנמצאה"  .

*למי הכוונה בכינוי " השארית הנמצאה" ומה מבקש חזקיה בעבורה  ?

כינוי לשארית  ישראל  שנשארה בי-ם לאחר גלות עשרת השבטים 722 לפנה"ס , ולאחר גלות יהודה ע"י סנחריב 701 לפנה"ס מבקש מהנביא להתפלל לשלומם.

ישעיה מעודד את חזקיה ואת העם מלכים ב', י"ט פס' 7-6.

ישעיה מכנה את רבשקה והשרים "נערי מלך אשור" ללעג. ישעיה צופה את מפלת סנחריב(פס' 7).

מלכים ב', י"ט פסוקים 37-32

הנביא מדגיש שכל הישועה שדיבר עליה תבוא בלא מלחמה. מלך אשור לא יספיק לעשות דבר בדרך לכיבוש העיר , צבא אשור יובס ולא יפגע בי-ם.

ה' יגן על י-ם ויצילה מפני מצור , שני נימוקים :

1."למעני" כבוד ה' שוכן בבית המקדש בירושלים.

2. "ולמען דוד עבדי" דוד כבש וקבע את י-ם כעיר ה' , ה' יקיים הבטחתו לדוד וישמור על עיר הבירה של בית דוד.

כפי שהובטח תבוסת אשור ומות סנחריב :ה' מכה בצבא אשור החונה סמוך לחומת י-ם . קרה נס, מלאך ה' הכה את מחנה אשור בלילה. סנחריב חזר לארצו בצורה מושפלת . סופו של סנחריב טראגי הוא נרצח בזמן התפילה .

ערכה של י-ם עלה מבחינה דתית לאומית.

 כאן תוכלו למצוא רשימה מלאה של כל הסיכומים בתנ"ך באתר

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות