פועלו ותקופתו של רבן יוחנן בן זכאי

פועלו ותקופתו של רבן יוחנן בן זכאי במדרש

מתוך: יהדות ומחשבת ישראלמבוא לתורה שבעל פה

רבן יוחנן בן זכאי היה דמות משמעותית בתולדות עמ"י, בראשית תקופת התנאים.

ריב"ז בזמן חורבן הבית השני, קיבל מראש האימפריה הרומית רשות לבקש מה שירצה.

רבן יוחנן בן זכאי מבקש: א. יבנה וחכמיה. ב. השושלת של רבן גמליאל. ג. רפואה לרבי צדוק.

למה ביקש רפואה לרבי צדוק? נראה שבא לרמז של אף שנחרב הבית וכבר אין קורבנות שיכפרו על העם, אפשר לכפר ע"י גמילות חסדים.

 

מקור 2,3: מחלוקת האם יבנה הייתה מקום החכמים לפני בקשת רבן יוחנן בן זכאי או שרבן יוחנן בן זכאי בנה שם מקום תורה. לפי הגמ' בגיטין, היא הייתה מקום תורה. לפי אבות דר' נתן- ביקש את יבנה כדי לשנות בה לתלמידיו.

מקור 5: רבן יוחנן בן זכאי וחכמים ביבנה מסדרים את ההלכות.

 

תקנות רבן יוחנן בן זכאי

9 תקנות ששל רבן יוחנן בן זכאי מראות שמצד אחד אנחנו לא משלימים עם המצב של החורבן ומצפים לבניינו בכל יום, ומאידך אנחנו חיים עם המציאות שאין כרגע בית מקדש ומתנהגים בהתאם.

 

מקור 7: יום הינף כולו אסור- מתוך ציפייה שביהמ"ק אמור להבנות בכל רגע.

שים לב שלא פשוט לגמ' שעושים זכר למקדש, כי לעשות זיכרון זה להשלים עם המצב שביהמ"ק חרב-מת, וזה לא נכון- כי ביהמ"ק הוא מציאות חיה גם ב"חורבנו". הגמ' מתרצת- "..ציון אין דורש לה- מכלל דבעיא דרישה"- כלומר הזיכרון הוא מתוך ציפייה, דרישה לשלימות שהייתה בזמן בניין הבית.

מקור 6: מטרת התקנה היא לחיות עם המציאות. אין מקום לחלל שבת בחינם.

מקור 8: רבן יוחנן בן זכאי מתקן לתקוע בכל מקום שיש בי"ד, זכר לביהמ"ק שם היו תוקעים. מכאן שרבן יוחנן בן זכאי מבסס את מעמד הבית דין, וכן במקור 10.

רבן יוחנן בן זכאי מייסד 3 תחליפים לביהמ"ק: תפילה , חסד (ר' צדוק), ותורה (חיזוק בתי הדין).

מקור 11: אוסר להפריש רובע לקינו- משלימים עם המציאות שאין ביהמ"ק.

עוד תיקן שאין כהנים רשאים לעלות לדוכן בסנדליהם. אמנם הגמ' אומרת שזה גזירה שמא יקרע סנדלו וכו', אך נראה שהטעם העמוק הוא שרצה לעשות זכר לביהמ"ק, שם הכהנים היו הולכים יחפים.

תקנה נוספת היא קשירת הציץ חציו בסלע וחציו בין קרניו של שעיר המשתלח. רואים שלרבן יוחנן בן זכאי היה מעמד גבוה עוד קודם חורבן ביהמ"ק.

לסיכום: המציאות בימי רבן יוחנן בן זכאי היתה מציאות עגומה, תשתיות האומה הרוחניות נהרסות. לא היתה תפילה, כי גם אם אנשי כנסת הגדולה תיקנו תפילה, זו הייתה נחלת הבודדים, וגם לא היה לה נוסח מסודר, כמו"כ חיזק את התורה ואת גמילות החסד.

עוד דברים מעניינים: