י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן: בניין אב מכתוב אחד ומבניין אב ושני כתובים

י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן: בניין אב מכתוב אחד ומבניין אב ושני כתובים

מתוך: יהדות ומחשבת ישראלמבוא לתורה שבעל פה

בניין אב מכתוב אחד ומבניין אב ושני כתובים היא אחת מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן.

הגדרת בניין אב מכתוב אחד ומבניין אב ושני כתובים :

עניינים שיש ביניהם דמיון בתכונות או בדינים , ופרט אחד מהם מפורש במקום אחד בלבד – מלמד הפרט על כל הפסוקים הדומים לו

בניין אב מכתוב אחד : סנהדרין ל'.

"לא יקום עד אחד באיש" דברים י"ט ,ט"ו כאשר כתוב עד אני לא יודע שהתכוונו לאחד בשביל מה נוספה המילה אחד ?

זהו בניין אב  כל מקום שנאמר עד הרי מתכוונים לשני עדים עד שיפרט לך הכתוב שהכוונה היא אחד בלבד .

בניין אב משני כתובים : בבא מציעא פ"ז:

בבניין אב  משני כתובים אנו מוצאים תכונה משותפת לשני הדינים , ולומדים על פי תכונות אלה דין כללי , שיחול על כל בעלי התכונות שמאצנו לדוגמא : כרם וקמה . לכל אחד מהם תכונה מיוחדת : כרם חייב בעוללות ,וקמה חייבת בחלה .

אבל התכונה המשותפת שלהם היא שהם גידולי קרקע ופועל אוכל מהם בגמר מלאכה, ולכן אנו לומדים מהם לכל גידולי הקרקע שפועל אוכל מהם בשעת גמר מלאכה .

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות