י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן: קל וחומר

י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן: קל וחומר

מתוך: יהדות ומחשבת ישראלמבוא לתורה שבעל פה

קל וחומר היא אחת מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן.

הגדרת קל וחומר : בקל וחומר לומדים דין על ידי השוואת דין קל לדין חמור ממנו .

קל וחומר : בראשית רבה צ"ב ז'

עניין קל וחומר היה ידוע עוד מהמקרא ומופיע בתורה עשרה פעמים .

דוגמא של קל וחומר : בבא מציעא צ"ה. "ונשבר או מת  (אונס) …. שלם ישלם" (שמות כ"ב י"ג ).

בתורה מפורטים דיני שומר שכר ושואל : שומר שכר חייב בגנבה ובאבדה ופטור מאונס , ושואל חייב באונס , הגמרא דנה בדינו אם שואל חייב גם בגנבה ואבדה כי דינו בנזקים כאלה לא פורשו בפסוק ,הגמרא אומרת :

אם שומר שכר שפטור משבורה ומתה חייב בגניבה ואבידה .

אזי שואל שחייב בשבורה ומתה, אינו דין  שחייב בגניבה ואבידה ?

שאם חייב בדין הקל (שבורה ומתה ) לא ברור שיהיה חייב בדין החמור (גניבה ואבידה ) .

הקשיים בקל וחומר : 1. ילקוט שמעוני פרשת שמות.

                             2. בבא קמא כ"ה.

1. "אשתו שאינו אסור בה אסור בבתה , אשת איש שאסור בה אינו דין (קל וחומר) שיהיה אסור בבת שלה" .

      זה הוא קל וחומר לא הגיוני שבאשתו הוא יכול לבוא אליה ובבת שלו לא, אז אם כך אשת איש שלא יכול לבוא אליה

      אז ברור שבת שלה אסורה לו, משהוא לא נכון ולא הגיוני אז זה מראה על קושי במידת קל וחומר .

2. "דיו לבוא מין הדין להיות כנידון" , פירושו: איני יכול לחייב מקל וחומר יותר מאשר העובדות המפורשות בקל

      כמו "אביה ירק ירק  בפניה " שאם אבא כועס על הבת שלו היא בבושה שבעת ימים אז אם ה' כועס עליה לא צריכה להיות

      בבושה יותר זמן על כן נקבע בשכינה " ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים" .

                                קל וחומר הוא כלי לוגי ולכן מסתבר שהיא כלי יוצר יותר מאשר מקיים

סיכום: י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן: קל וחומר

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות