מבוא לתושב"ע: הזוג הרביעי – שמעיה ואבטליון

מבוא לתושב"ע: הזוג הרביעי – שמעיה ואבטליון

מתוך: יהדות ומחשבת ישראלמבוא לתורה שבעל פה

זמנם : אין מקור כתוב לזמנם של שמעיה ואבטליון פרט לכך שהלל ושמאי קיבלו מהם את התפקיד בירושה ותקופתם היתה בסביבות ה-0 לספירה. שמעיה ואבטליון היו הרביעיים מבין הזוגות.

יצרתם הספרותית : אבות פרק א' י'-י"א.

הרעיון המרכזי שלהם לתלמידי חכמים, שמעיה אמר ושנא את הרבנות לעניין שררה – שהצדוקים שאפו לזה.

אבטליון אמר שחכמים צריכים להיזהר בדבריהם שבגלל זה יצאו צדוק ובייתוס שחלקו על דברי אנטיגונוס שאין שכר –"עולם הבא"

מדרשי הלכה: פסחים ע':.

שמעיה ואבטליון שני גדולי הדור חכמים גדולים ודרשנין גדולין וזה מחבר אותנו שהם ידעו להוציא הלכות מהמדרשים , מושג שלא מופיע קודם ,שמתפתח אחרי כן על ידי הלל לשבע מדות ור' ישמעאל  ור' עקיבא לשלוש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהם .

תקנתם : עדויות פרק א' משנה ג'.

   א. שלושה לוגין של מים שאובין פוסלים מקווה.

   ב. משקים  מי סוטה לשפחה משוחררת , מופיע בעדויות פרק ה' הם עשו זאת לדעתם כאשר שמעיה בן אבטליון טוען שמטרתם הייתה בגלל היותם גם כן גרים .

מוצאם :גיטין נ"ז:.

מוצאם של שמעיה ואבטליון היה מבני גרים ויחוסן מבני סנחריב .

הנהגתם : יומא  ע"א:.

הנהגתם של שמעיה ואבטליון הייתה בזמן בו היה מאבק בין הכהן הגדול שהיה בתקופת הצדוקים מהסיפור עם כהן הגדול שהיה צדוקי ושלעג להם על מוצאם וזה מראה על מתח ששרר בין מוסד הכהונה למוסד הסנהדרין.

בני בתירה: בין שמעיה לאבטליון להלל ושמאי שימשו בני בתירה בנשיאות ולא נמנו עם הזוגות .

תקופת נשיאותם: בין ארבעים לשלושים שנה

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות