מבוא לתורה שבעל פה: תקופת הזוגות

מבוא לתורה שבעל פה: תקופת הזוגות

מתוך: יהדות ומחשבת ישראלמבוא לתורה שבעל פה

תקופתם של הזוגות : כמאתיים שנה באמצע תקופת בית שני ,שבה ההנהגה הרוחנית של עם ישראל הורכבה מחמישה זוגות של תנאים בחמישה דורות עוקבים .למרות שהזוגות נחשבים לתנאים הבדילו בניהם : משום חשיבותם ומלחמתם בצדוקים כמו כן הלכות משמעותיות לעם כגון שיעור ( כמות ) וטומאה וטהרה ולכן מתייחסים אליהם כתקופה נפרדת שקדמה לתקופת התנאים .

מקור השם : המילה זוג בעברית מציינת ריבוי של שני עצמים זהים.

הכינוי ניתן לחכמים אלו שכיהנו במשותף כראשי הדור בדורות אלו , אחד כנשיא ומשנהו כאב בית דין של הסנהדרין .

הרקע ההיסטורי : התפקיד של אב בית הדין של הסנהדרין קדם לתקופת הזוגות . הסמכת חכם לתפקיד נשיא הייתה חדש והחל בתקופת הזוגות .בימי הדור הראשון לזוגות הצליחו מתיוונים להשתלט על משרת הכהן הגדול , ולמנות לה מתיוונים (למשל מינוי יאסון לכהן הגדול) .

לכהן הגדול היו תפקידים של מביא ומוציא בבית המלוכה ואחראי על ענייני התורה בממלכה ומאחר ומונו שם מתיוונים ירד מעמדו של הכהן הגדול ולכן מינו החכמים מקרבם נשיא נאמן לתורה שיהיה אלטרנטיבה לתפקידי הכהן הגדול .

עם עזיבתה של הסנהדרין את לשכת הגזית 40 שנה לפני חורבן הבית ( סנהדרין מא ,א )  ירד מעמדו של אב בית הדין ומכאן ואילך עמד הנשיא בלבד בראש חכמי התורה , ותמה תקופת הזוגות .

שמות הזוגות :

מספר הזוג

נשיא הסנהדרין

אב בית דין

 הנהגה

זוג ראשון

יוסי בן יועזר איש צרדה

יוסי בן יוחנן איש ירושלים

הנהיגו את הציבור

הנהגה מלאה

זוג שני

יהושע בן פרחיה

נתאי הארבלי

הנהגה כפופה תחת  מלכי בית חשמונאי

זוג שלישי

יהודה בן טבאי \ שמעון בן שטח

שמעון בן שטח \ יהודה בן טבאי

הנהגה כפופה תחת  מלכי בית חשמונאי

זוג רביעי

שמעיה

אבטליון

הנהגה כפופה תחת  מלכי בית חשמונאי

משפחת חכמים

בני בתירה

בני בתירה

הנהגה כפופה תחת  מלכי בית חשמונאי

זוג חמישי

הלל

מנחם \ שמאי

הנהגה כפופה תחת  מלכי בית חשמונאי

מחלוקת הסמיכה : בתלמוד הירושלמי חגיגה פרק שני – מחלוקת ראשונה בין הזוגות בהיסטוריה היהודית וממנה ממשיכות כל המחלוקות .

בירושלמי משתמע שהמחלוקת תופעה שלילית מן המקור " שלא שמשו כל צרכן "

 ( וכך רואה זאת הרמב"ם לעמותה המהר"ל שרואה בתופעה דבר חיובי לדעתו שכך רואים את הדבר מכל זוויות ) .

המחלוקת המדוברת היא האם לסמוך את הידים על קורבן יום טוב ?

השאלה העקרונית – האם יש סמכות לחכמים לעקור מצווה מהתורה ?

שהאם בגלל איסורי שבות יש עניין לבטל מצווה מהתורה , ומסיים ר' חייא שאמר " לא תהיה שבות קלה בעיניך שהרי סמיכה אינה אלא רשות ונחלקו עלי אבות עולם" .

אי הזכרת המונח זוגות מופיעה במסכת פאה מ"ו. " אמר נחום הלבלר …. שקבל מזוגות שקבלו ממן הנביאים "

לכאורה דלגו על תקופת אנשי הכנסת הגדולה מדוע ?

א. מאשש את הדעה שאנשי כנסת הגדולה לא היתה תקופתם מוגדרת .

ב. הנביאים כוללים את אנשי כנסת הגדולה , לפי שהיו בניהם נביאים .

ג. כוונת המשנה לומר שהייתה מסורת עד למשה רבנו והיא קיצרה בעניין .

תקנתם :רוב דברי הזוגות עוסקים בגזירות של טומאה וטהרה וזה מפני שחיו בזמן בית מקדש השני .

הזוג הראשון – יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן

הזוג השני – יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי

הזוג השלישי – יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח

הזוג הרביעי – שמעיה ואבטליון

הזוג האחרון – הלל ושמאי

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות