סיכום בהיסטוריה: גזרות אנטיוכוס ומרד החשמונאים

סיכום בהיסטוריה: גזרות אנטיוכוס ומרד החשמונאים

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה א

גזרות אנטיוכוס הרביעי הוטלו בשנת 167 לפני הספירה. אנטיוכוס ה-4 החליט להטיל גזרות דת על היהודים על מנת להפסיק את המרידות ביהודה, הוא זיהה כי התסיסה של היהודים נובעת ממניעים דתיים ולכן יש לפגוע בדת על מנת לגרום ליהודים להתיוון. הגזרות היו אחד הגורמים העיקריים למרד החשמונאים.

פירוט גזרות אנטיוכוס:

 • אסרו על היהודים להעלות קורבנות וזבחים, ונשק בבית המקדש.
 • ציווי על היהודים לחלל שבתות וחגים.
 • ציווי על היהודים לטמא את בית המקדש.
 • אסרו על היהודים לקיים ברית מילה.
 • דרישה מהיהודים לאכול אוכל לא כשר.
 • אסרו על היהודים לשמור חוקי תורה.

הסיבות להטלת גזרות אנטיוכוס:

 • יש הקושרים את מתן הגזרות לאופיו הבעייתי של אנטיוכוס.
 • אנטיוכוס היה קנאי להלניזם – רצה להפיץ את ההלניזם בין כל נתיניו.
 • אנטיוכוס רצה לבטל את היסוד הדתי מפני שזיהה אותו כגורם למרידות.
 • סלידה אישית נגד היהדות.
 • מתייוונים קיצוניים הם אלה שיזמו את הגזרות.

הגזרות נמשכו שלוש שנים שבהן לא התקיימה עבודה בבית המקדש, נאסר לימוד התורה וספרי תורה נשרפו, יהודים הוכרחו להשתתף בטקסים אליליים.

התגובות השונות לגזרות אנטיוכוס:

 • החסידים שמרו על יהודתם, הסתתרו וקיימו את דתם בסתר.
 • היו יהודים שחרפו נפשם על קידוש השם.
 • ישנם יהודים שנטשו את הדת היהודית, והתייוונו.
 • מרד החשמונאים – מתתיהו ובניו היו למנהיגיה של ההתקוממויות העממיות.

רצח חוניו:

חוניו השלישי שמע על גניבת הכלים מבית המקדש. מנלאוס מפחד שחוניו יספר את הדברים למלך וגם יספר לו על הכעס הרב בירושלים וגם חושש שהעם ידרוש את חזרתו של חוניו. כדי למנוע זאת רוצח מנלאוס את חוניו. הרצח מעורר זעם רב בירושלים.
כשנסע מנלאוס לשלם את המיסים הוא מינה במקומו של אחיו ליסמכוס. גם ליסימכוס גונב כלים מהמקדש. העם רוצח את ליסמכוס.
מעמד החסידים כלל את כל מי שסירב להתייוון וכל מי שהייתה לו עבודה בבית המקדש ונזרק ממנו עם הפיכתה של ירושלים: הסופרים, המשוררים, האיכרים וכו'. הם לא נחשבו לאזרחים והיו חסרי זכויות.
רצח ליסימכוס הוא ניצחון ראשון לחסידים ולאחר רציחתו הנהלת העיר עוברת לידיהם.

בשנת 167 לפני הספירה פרצה התקוממות נגד המתייוונים והשלטון הסלווקי. במודיעין.
מסופר שפקידי השלטון באו לכפות את הגזרות על תושבי מודיעין ומתתיהו ממשפחת החשמונאים (משפחת הכהונה) סירב ואף רצח אחד המתייוונים שכן הסכים להשתחוות לפסל. במהרה הפכה מודיעים לסמל ההתנגדות. למתתיהו ובניו הצטרפו אנשים נוספים שהתנגדו לגזרות.

הסיבות למרד החשמונאים:

 1. המרד פרץ כתגובה לגזרות אנטיוכוס.
 2. היהודים רצו לסלק את השלטון הסלווקי שרצו את לכפות את ההתייוונות על היהודים.
 3. המרד פרץ כמלחמה פנים יהודית.
 4. המרד נועד להחזיר לעם ישראל את עצמאותו המדינית ביהודה.

מטרות המרד:

לבטל את הגזרות, לסלק את השלטון הזר וליצור חברה ללא תופעות ההתייוונות.

הישגי המרד – ראה סיכום נפרד

הוויכוח בשאלת המשך מרד החשמונאים:

המטרה של מתתיהו בעת שיצא למרד, הייתה טיהור הארץ מעבודה זרה וביטול הגזרות.
הכוחות שהצטרפו למרד היו מהמעמד הנמוך. לאיכרים שהצטרפו למרד הייתה מטרה נוספת: שחרור אדמותיהם.
החסידים והאיכרים השיגו את מטרתם במרד. אך בכל זאת פרץ ויכוח בחברה היהודית:

 1. החסידים ראו בהסדר עם היוונים השגת המטרות שלהם ולא ראו סיבה להמשך במרד לעומתם יהודה המכבי.
 2. בין יהודה למורדים פרץ ויכוח סביב שאלה של מינוי אלקימוס לכהן הגדול. יהודה ראה באלקימוס מתייוון ומשתף פעולה עם האצולה הישנה והמתייוונת, בניגוד ליהודה, רבים מהמורדים היו מוכנים לקבל אותו ככהן גדול.
 3. הצלחת החשמונאים עורר בקרבם והעם שאיפות רחבות יותר מאשר השגת חופש הדת.
 4. האיכרים ראו בשחרור אדמותיהם ובביטול הגזרות השגת מטרות המרד, על כן הם התנגדו להמשך המרד.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות