סיכום בהיסטוריה: תגובת הבריטים לתנועת המרי העברי

סיכום בהיסטוריה: תגובת הבריטים לתנועת המרי העברי

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב

תגובות  הבריטים לפעולות תנועת המרי :

 

בתחום ההתיישבות ניסו הבריטים בכל כוחם לקיים את חוק הקרקעות ולמנוע מיהודים להתיישב ברב אזורי א"י.

בתחום העלייה : הבריטים ערכו מצוד אחר אוניות מעפילים, מטוסים בריטים סיירו מעל החופים במטרה לתפוס אוניות מעפילים.

האוניות שנתפסו לא הורשו להיכנס לנמלי הארץ והמעפילים גורשו בחזרה לאירופה או למחנות הסגר בקפריסין.

תגובות הבריטים על הפעולות האלימות של תנועת המרי – השבת  השחורה" 6/1946

ההתקפות של תנועת המרי על מרכזי השלטון והצבא הבריטי הלכו וגדלו , הכבידומאד על שלטון המנדט הבריטי בא"י ופגעו ביוקרתו.

הנשק שנתפס הוחרם.  נעצרו מנהיגי הישוב.

בעקבות השבת השחורה התעורר ויכוח בקרב הציבור היהודי בא"י . היו רבים ובראשם חיים ויצמן שתבעו להפסיק מיד את המאבק המזוין בבריטים והיו אחרים שרצו להמשיך בו. כתגובה לפיצוץ   הטילו  לכן החליט שלטון המנדט הבריטי לשבור את כוחה  של תנועת המרי, לאסור אתמנהיגי ההגנה ואת ראשי הסוכנות היהודית, לפרק את הפלמח שהיה כוחהמחץ של ההגנה.  במבצע לקחו חלק 17,000 חיילים בריטים.  הצבא הבריטי הקיף אהפעולות האלימות נגד הבריטים.

בפיצוץ המלון נהרגו 82 איש הבריטים עוצר בת"א וערכו חיפושיםשכמעט ולא נשאותוצאות.

התגובות בקרב הציבור היהת בניין הסוכנות יהודית בירושלים וערך בו חיפושים כי למצוא מסמכים על פעולות הארגון.

גבולות הארץ נחסמו, נותקו קווי הטלפון, הוטל עוצר הדרכים ועל הערים הראשיות, הוטל מצור על 27 ישובים שנחשדו כי קיים בהם בסיס של הפלמח. וסליקים לנשק.

קרוב ל 3000 חברי הגנה נעצרו  על פי "רשימה שחורה" שהוכנה מראש. ונכלאו במחנות מעצר

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות