סיכום בהיסטוריה: הסיבות להקמת הגטאות

סיכום בהיסטוריה: הסיבות להקמת הגטאות

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה

הסיבות להקמת הגטאות

במהלך המלחמה הגרמנים השתדלו להסוות עד כמה שניתן את מדיניותם כלפי הגרמנים. עקב כך, הם הצדיקו את הקמת הגטאות בפולין באמצעות הנימוקים הבאים:

א.      היהודים הוצגו כתוקפנים ביחס לחיילי הצבא הגרמני וכפרטיזנים הפוגעים בהם במלחמה.

ב.      ריכוז היהודים נועד למנוע הפצה של מחלות מדבקות מצדם.

ג.       ריכוז היהודים נועד למנוע מהם ספסרות במוצרי מזון.

ד.      ריכוז היהודים נועד להגן עליהם מפני הסביבה.

בעוד אלה הם נימוקים מוצהרים, הגם שהם קצת סותרים זה את זה, הכוונה האמתית שהסתתרה מאחורי הקמת הגטאות היתה: בידוד היהודים מן הסביבה בהתאם לעקרונות האנטישמיים של האידיאולוגיה הנאצית הגזענית. לאחר שהנאצים עברו ממדיניות של הגירה למדיניות של פינוי היהודים וריכוזם בנפרד (תכניות לובלין ומדגסקר), היו יהודי פולין מטרה לריכוז לפני פינוי. לפיכך, הם נקטו במדיניות של בידוד יהודים באמצעות הקמת גטאות. הגטאות היו בעצם פתרון זמני, אילתור, עד שיימצא מה לעשות עם כל-כך הרבה יהודים. עבור הנאצים הגטאות אפשרו גם את גזל הרכוש היהודי וגם התמעטות של האוכלוסייה היהודית, דבר שהתאים למדיניותם. חלק מהנאצים גם האמינו באמת בנימוקים שלהם, והתנאים הקשים בגטאות הביאו להתגשמות חלקם, בעיקר הנימוק אודות הפצת המחלות.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות