עריצות הרוב

עריצות הרוב הוא מונח בהגות הדמוקרטית של ג'ון סטיוארט מיל המבטא סכנה הגלומה במימוש קיצוני של עקרון הכרעת הרוב בדמוקרטיה, בה קבוצת הרוב תעשה שימוש בכוח הרב שמוקנה לה מתוקף הדמוקרטיה בכדי לדכא מיעוט ולפגוע בזכויותיו. במובן מסוים טוען מונח זה כי דמוקרטיה קיצונית כלל איננה דמוקרטיה, או עומדת בסכנה של אובדן מהותה הדמוקרטית, משום שאין בה לא חירות, לא שוויון ולא יכולת השפעה בעבור קבוצות מיעוט. במצב בו אין שמים סייגים לכוח שהוא פועל יוצא מהכרעת הרוב עלול להיווצר מצב בו מיעוט מחד אינו יכול להביא את רצונותיו לידי ביטוי ומאידך נמצא בסכנה של כפייה ושלילה של זכויות שונות ממנו. בכדי להתמודד עם סכנת עריצות הרוב נדרשים משטרים דמוקרטים לאמצעים כמו הפרדת רשויות, חוקה, פלורליזם שלטוני ופוליטי, שיטת ייצוג יחסי וכיו"ב.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות