סיכום: מרחב המחייה באידיאולוגיה הנאצית

על פי האידיאולוגיה הנאצית הגזע הארי, שנמצא בתהליך מתמיד של צמיחה והתפתחות, צריך "מרחב מחייה" – הוא צריך שתהיה לו קרקע נוספת ומשאבים נוספים שבהם יוכל להשתמש כדי להמשיך ולהתפתח. מרחב מחייה זה נמצא ממזרח לגרמניה, במקום מושבם של העמים בני הגזע הסלאבי הנחות (פולין, רוסיה, צ'כוסלובקיה ). זכותו של העם הגרמני, כעומד בראש הגזע הארי וכשליט העתידי של העולם כולו, להבטיח לעצמו מרחב מחייה זה באירופה.

הטיעונים לרעיון מרחב המחיה ע"י היטלר:

1. הסבר כלכלי-  כך הגזע הארי יוכל למצוא את מקורות המזון וחומרי הגלם שיבטיחו את קיומו ויאפשרו את המשך עמידתו בראש האנושות כולה.

2. הסבר פוליטי- כך גם יחוסל המשטר הקומוניסטי, שלדעת היטלר היהודים הם שיצרו אותו.

3. הסבר היסטורי- על גרמניה לשוב ולהיות מעצמה השולטת על שטח גדול, כפי שהייתה בימי הביניים.

את הזכות למרחב המחייה יממש הגזע הארי במלחמה. לאחר שיכבוש הגזע הארי את המרחב שלו, הוא ייצור "סדר חדש" שבו הארים יהיו האדונים, הסלאבים משרתיהם והיהודים ייכחדו.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / גרמניה 1933 – 1939

אריסטו על הדבר הכי טוב שיש

מה מניע את הפעולות שלנו, למה אנחנו שואפים לדברים טובים ומהו הטוב הגבוה ביותר שאליו ניתן לשאוף. אריסטו על מה שחשוב בחיים

עוד דברים מעניינים: