סיכומים בהיסטוריה: האידיאולוגיה הנאצית – מרחב המחייה

סיכומים בהיסטוריה: האידיאולוגיה הנאצית – מרחב המחייה

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה

מרחב המחייה

על פי האידיאולוגיה הנאצית הגזע הארי, שנמצא בתהליך מתמיד של צמיחה והתפתחות, צריך "מרחב מחייה" – הוא צריך שתהיה לו קרקע נוספת ומשאבים נוספים שבהם יוכל להשתמש כדי להמשיך ולהתפתח. מרחב מחייה זה נמצא ממזרח לגרמניה, במקום מושבם של העמים בני הגזע הסלאבי הנחות (פולין, רוסיה, צ'כוסלובקיה ). זכותו של העם הגרמני, כעומד בראש הגזע הארי וכשליט העתידי של העולם כולו, להבטיח לעצמו מרחב מחייה זה באירופה.

ההצדקות לרעיון מרחב המחיה ע"י היטלר:

1. הסבר כלכלי-  כך הגזע הארי יוכל למצוא את מקורות המזון וחומרי הגלם שיבטיחו את קיומו ויאפשרו את המשך עמידתו בראש האנושות כולה.

2. הסבר פוליטי- כך גם יחוסל המשטר הקומוניסטי, שלדעת היטלר היהודים הם שיצרו אותו.

3. הסבר היסטורי- על גרמניה לשוב ולהיות מעצמה השולטת על שטח גדול, כפי שהייתה בימי הביניים.

את הזכות למרחב המחייה יממש הגזע הארי במלחמה. לאחר שיכבוש הגזע הארי את מרחב המחייה שלו, הוא ייצור "סדר חדש" שבו הארים יהיו האדונים, הסלאבים משרתיהם והיהודים ייכחדו.

 ראו גם: עקרונות האידיאולוגיה הנאצית

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות