?מדוע ישנה חשיבות להסכמה מינית

האם הסכמה חשובה במיוחד ליחסים מיניים? הבא נכיר באמת של עקרונות ההסכמה ואי-ההסכמה, כלומר שכל מה שניתנה לא הסכמה הוא מותר ומה שלא הוא אסור. האם עקרונות אלו תקפים לפעילות מינית (דיון בפרקים הבאים) והאם בהיותם מיושמים לגבי פעילות מינית יש להם חשיבות מיוחדת? האם זה גרוע יותר בעבור פעילות מינית להתרחש ללא הסכמה מאשר פעילויות אחרות? והאם מוטב, בהשוואה לאחרות, שפעילות מינית תהיה מתוך הסכמה? ואם זה אכן כך, מדוע?

אני מציע שלוש סיבות לחשוב שהסכמה חשובה לפעילות מינית. הראשונה נוגעת ליחס בין הסכמיות לתענוג. בפרק הקודם ציינו כי הסכמה אינה זהה לניאותות. אני יכול להסכים למה שאני עושה ולא להסכים עימו. בנוסף, איני חייב להסכים אם משהו במובן שאני שואב ממנו עונג. אם אסכים להיות מזכיר של עמותה, איני חייב להסכים עם הרעיון של לעשות כן במובן של גישה חיובית לרעיון. אני מסכים מכיוון שהבטחתי לפני שנים לעשות כן כשתורי יגיע ולהכיר בכך שעתה, ללא קשר לנטיותיי, אני צריך לעמוד בהבטחתי. גם אם אני חושב שלהיות מזכיר הוא רעיון טוב שאני מסכים עימו, אין זאת בהכרח אומר שאני אשאב עונג מכך.

אולם בהקשר המיני סביר להניח שפרטים לרוב יסכימו רק למה שיהיה מענג בעבורם ומה שיהיה מענג בעוברם יהיה רק מה שאליו הסכימו. ראשית, מין נעשה בעיקר לשם עונג. מין יכול להתבצע באופן חופשי מתוך מניעים רבים אך הוא בעיקר נעשה לשם הנאה. אין בכך לטעון שהנאה היא המניע העיקרי, או שמין ממניע אחר אינו מהנה או שעונג תמיד מושג גם אם הוא המטרה. הנקודה היא שאין זה סביר שאנשים תמיד יעסקו מרצון בפעילות מינית ללא מטרה או תקווה לשאוב מכך עונג.

שנית, ההנאה בפעילות מינית כרוכה מאוד בהיותה כזו בה שני הצדדים משתתפים מרצון ולרוב לא ניתן ליהנות ממנה ללא רצון. פעילות מינית היא כזו בה האדם מתמסר לעונג ואובד בהנאה. ייתכן שמישהו לעולם לא ייהנה ממין אליו הסכים ואחר ייהנה ממין ללא הסכמה, אך אלו אנשים נדירים ובעבור רובנו העונג וההסכמה קשורים ביותר זה בזה.

הסיבה השנייה שבעיטה הסכמה היא חשובה נובעת מהשיקול שמה שעומד על כף המאזניים בכל מפגש מיני הוא הפרט כעצמי בעל גוף (embodied self). מין הוא היפתחות של אדם למשנהו, חשיפה הדדית בנסיבות של אינטימיות ופגיעות ייחודיות. הוא גם גופני, וכבעלי גוף יש לנו אינטרס בוויסות החדירה לגופנו ודבר זה מושרש בשיקולי דימוי-עצמי, כבוד וכו' ולפיכך יש סכנות מיוחדות הקשורות במין. אדם יכול להיפגע כתוצאה מפעילות מינית והסבירות לכך עולה כאשר הפעילות אינה מבחירה1. קורבנות מין ללא הסכמה לפיכך מדברים תכופות על תחושות חילול ואובדן כבוד-עצמי כפי שטוען טוני הונורה (Honore) "הגוף צריך הגנה טובה יותר ממוצרים" 2

הסיבה השלישית לחשיבות ההסכמה היא שמין חשוב בעבורנו וכי אנו רוצים בחירה בעניין והעדר חופש בחירה בנושא יתסכל אותנו. זאת מכמה סיבות. המין עצמו עשוי להיות חשוב בעבורנו והרצון לבטא זהות מינית, הוא דרך ניתן לחקור ואף להעמיק יחסים עם אדם ודרך לביטוי אהבה, מין הוא אמצעי רבייה ולפיכך חופש הבחירה המיני חשוב לנו.

קטע זה הוא תרגום מתוך ספרו של דיויד ארצ'רד – "הסכמה מינית"

לפרק הקודםלתוכן הענייניםלפרק הבא

עוד דברים מעניינים: