מטריאליזם ותורת הזהות הפסיכופיזית

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו : מטריאליזם ותורת הזהות הפסיכופיזית – סיכום

מתוך: פילוסופיה של הנפש בתקופתנו – סיכומים

סיכומים, עדכונים והרבה דברים טובים בקבוצת הפייסבוק שלנו – תנו לנו לייק!

מטריאליזם כללי ונפשי

  • מהו מטריאליזם? השקפת עולם כללית לפיה המציאות כולה היא חומרית – תיאור שלם של הדברים החומריים הוא תיאור של המציאות כולה.
  • מטריאליזם נפשי – הנפש וכל התופעות הנפשיות הן חומריות

מהו מטריאליזם?

יש השקפה מטריאליסטית כללית, לפיה כל המציאות כולה היא חומרית (או שהיא כפופה לחוקי הפיזיקה). תיאור שלם של הדברים הוא תיאור פיזיקלי שלהם. כל הידע הוא ידע פיזיקלי. כל העובדות הן עובדות פיזיקליות. זוהי השקפת העולם שנקראת מטריאליזם כללי.

מטריאליזם נפשי זו עמדה בפילוסופיה של הנפש, שטוענת שהנפש וכל מצביה הם חומריים, והם ניתנים לביטוי מלא במונחים פיזיקליים.

  • אבל: לא ניתן לגזור את המטריאליזם הנפשי מהכללי כי שאלת אמיתותו של המטריאליזם הכללי עומדת על שאלת אמיתותו של מטריאליזם נפשי.

היינו רוצים לומר שהמטריאליזם נפשי נגזר מהעמדה של המטריאליזם הכללי. אבל לא ניתן ללמוד על אמיתות המטריאליזם הנפשי מהמטריאליזם הכללי, כי הדבר העיקרי שמקשה כיום על המטריאליזם הכללי הוא הדיון במטריאליזם הנפשי.

המטרה שלנו היא להבין מהו מטריאליזם נפשי, ולברר מהן המחויבויות שלהם, לברר האם העמדה קוהרנטית, ולבסוף להראות את אמיתותה.

  • המשימה: להראות שהמטריאליזם הנפשי הוא אפשרי מבחינה לוגית –שהוא חף מסתירה, שהוא עקבי ולהראות שהמטריאליזם הנפשי הוא אמיתי.
  • הגרסא הרווחת של מטריאליזם היא תורת זהות פיסיקליסטית שטוענת שמצבים, אירועים, ותהליכים נפשיים הם מצבים, אירועים, ותהליכים חומריים – הביטוי הרווח הוא שהינם מצבים ותהליכים מוחיים.

תורת הזהות

אנחנו מדברים על גרסה אחת כללית של מטריאליזם, והיא תורת הזהות הפיזיקליסטית/הפסיכופיזית. כל אלו הם שמות משתנים, שנקראים בקיצור "תורת הזהות".

התורה הזו אומרת שמצבים, אירועים ותהליכים נפשיים, הם תהליכים חומריים. הטענה הרווחת כיום היא גם שהם מצבים מוחיים.

  • זוהי תורת זהות נפשית-מוחית: מצבי נפש אינם אלא מצבי מוח: חיי הנפש אינם כוללים דבר מעבר לעובדות מוחיות.
  • אין שני דברים – מצב נפש ומצב מוח: אלא מדובר באותו דבר אחד.

זוהי תורת הזהות הנפשית-מוחית. לפיה מצבי נפש אינם אלא מצבי מוח: חיי נפש אינם כוללים דבר מלבד עובדות נפשיות.

הטענה של המטריאליסט היא שאין שני דברים שאולי קשורים (כמו בדואליזם). יש זהות ביניהם – יש רק דבר אחד. מצבי מח הם גם מצבי נפש.

זו עיקר התיזה של תורת הזהות הנפשית-מוחית.

נראה שאנו מבינים בכללי את הזהות הזו. ננסה להבין יותר:

  • תורת זהות נפשית-מוחית היא מקרה פרטי של מטריאליזם נפשי – היא מקבלת שכל התופעות הנפשיות הן תופעות חומריות; היא שוללת את היותן של תופעות או עצמים רוחניים; ומזהה בין מצבי נפש למצבי מוח.
  • לפי המטריאליסט: התופעות הנפשיות הן תופעות חומריות – הוא שולל קיומו של עצם רוחני ושל מצבים אירועים רוחניים.

תורת הזהות הנפשית-מוחית היא מקרה פרטי של מטריאליזם כלל, וכן של מטריאליזם נפשי.

היא שוללת את קיומו של עצם רוחני, היא אומרת שמצבי הנפש זהים למצבי מח.

יש גם טענה נגטיבית – פסילה של רוח, תכונות, ומצבים רוחניים.

יש גם טענה פוזיטיבית (חיובית) – מצבי נפש הם מצבי מח.

  • שימו לב: המטריאליסט אינו מכחיש את העובדה שלמצבי נפש יש מאפיין מבחין או שהם מיוחדים – אך הוא טוען שזה מתיישב עם היותם של מצבי נפש מצבים פיסיקליים.

נחזור חזרה לשיעור הראשון – דיברנו על מצבי נפש והמאפיין המבחין. האמירה שיש מאפיין מבחין לא סותרת את זה שהם יהיו פיזיקליים. ייתכן שיש מצבים מאוד מיוחדים פיזיקלית, ולכן רק הם, ולא מצבים פיזיקליים אחרים, הם מצבים נפשיים. אין באימוץ של התורה המטריאליסטית או של הזהות נפשית-מוחית בכדי לשלול את הייחוד של מצבים נפשיים.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות