דואליזם ובעיית הנפשות האחרות

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו : דואליזם ובעיית הנפשות האחרות

מתוך: פילוסופיה של הנפש בתקופתנו – סיכומים

סיכומים, עדכונים והרבה דברים טובים בקבוצת הפייסבוק שלנו – תנו לנו לייק!

דואליזם ובעיית הנפשות האחרות

העיקרון העומד ביסוד בעיית הנפשות האחרות הוא שאני מניח שמי שדומה לי מבחינה פיזיקלית הוא מגיב כמוני. זה היסק אנלוגי אינדוקטיבי, שאמרנו שהוא חלש מאוד. בעיה זו מתקשרת אל התפיסה הדואליסטית בהקשר הבעיה הפסיכופיזית.

בעיית הנפשות האחרות עולה בהקשר הטענות של המטריאליסט בנוגע לבעיה הפסיכו פיזית לפיהן שהדואליסט נמצא בעמדת נחיתות בנוגע לשאלת הנפשות האחרות. ברגע שהנחנו שמצבי נפש הם מצבי מח, אז הסבירות של ההיסק שמתוך מצבים דומים עולים תוצאות דומות עולה מאוד. אם יש אדם דומה לי, אני יכול יותר בסבירות לומר שאותן סיבות הביאו אותו לתוצאה שהיתה קוראת אצלי. לעומת זאת אצל הדואליסט הסבירות עדיין נמוכה, שכן המצב הנפשי אינו המצב הפיזיולוגי, ולכן הדמיון אינו בכלל הכרחי.

אולם הדואליסט יאמר שבעולם שלנו הוא דבק באינטראקציוניזם הכרחי, ולכן אני כן יכול להסיק מתוך מצבי הנפש שלי לשל זולתי. לכן שניהם נמצאים באותה בעיה, ואין יתרון למטריאליזם בנושא זה על הדואליזם.

אנו רואים שיש כאן מהלך של דיאלקטיקה כנגד ובעד הדואליזם באמצעות בעיית הנפשות החאחרות. אחד האתגרים שלנו זה לקחת את האינטואיציות שלנו שמתאימות לדואליזם, ולראות גישה שמתאימה לאינטואציות הללו בגישות שונות אל הבעיה הפסיכופיזית כמו הביהביוריזם והמטריאליזם.

שני מהלכים דואליסטים שגויים:

1.

נסיון להוכיח ממאפיין נפשי כלשהו:

          1. למצבים נפשיים יש מאפיין X.

          2. למצבים פיזיקליים אין מאפיין X.

          לכן,

          מצבים נפשיים אינם מצבים פיזיקליים.

הטיעון תקף, אבל ע"מ לבסס את טענה 2 צריך להתבסס על ההנחה שמצבים פיזיקליים אינם מצבים נפשיים, וזו הנחת המבוקש.

2.

"גם אתם אינכם יכולים להסביר"

במקרה והקושיה היא במסגנון של "במסגרת מטריאליסטית לא ניתן להסביר את התופעה X" (X יכול להיות למשל מכוונות, חופש רצון, כישורים אינטלקטואליים ועוד'), לא די בהצבעה על קושי לשיטה המטריאליסטית, יש צורך גם בהסבר למה השיטה הדואליסטית כן מסתדרת עם הדבר הזה.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות