תהליך המודרניזציה בראי הסוציולוגיה

מבוא לתיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות: תהליך המודרניזציה והחשיבה הסוציולוגית

מתוך: מבוא לתאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות – סיכומים

סיכומים, עדכונים והרבה דברים טובים בקבוצת הפייסבוק שלנו – לייקקונו!

תהליך המודרניזציה והחשיבה הסוציולוגית

המודרניזציה שעברה על אירופה במהלך המאה ה-19 הובילה לתמורות מרחיקות לכת בכלל תחומי החברה. הפליאה שעורר המצב החדש של החברה מסוג שלא היה מוכר עד אז – פחות סמכותית וריכוזית, פחות הומוגנית ואחידה ובעלת מגוון ושונות ואף פחות הגמונית (יש בה יותר מדעה אחת ורוח אחת). ומבחינה כלכלית החברה הזו פעלה על פי העקרונות של השוק החופשי – בעל הגיון פנימי משלו שבו יש מהלך של חליפין חברתיים. ונשאלת השאלה איך יכולה לתפקד חברה כזו שמציגה את הקוטב השני של מה שעד אז נתפס בחברה מתפקדת? התהליך החדש הזה בכללותו קיבל את השם "מודרניזציה" וזה בפני עצמו הוא ההמשגה התיאורטית של התהליכים ההיסטוריים שמופיעים אז בחשיבה הסוציולוגית, חשיבה חדשה על החברה. זהו מצב שבו לראשונה החברה אינה נחשבת כחלק מהסדר הקוסמי וכמשקפת של הטבע, אלא היא מתחילה להיחשב כאיזושהי ישות בפני עצמה שבמידה מרובה מכוונת את ההתפתחות והשינוי של עצמה, וכל זה מצריך את הסוג החדש של חשיבה חברתית שבהמשך נקרא – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

מהם תהליכי המודרניזציה? בסיכומים בנושא נסקור כעת את התהליכים שחוללו את השינוי – מחברה מסורתית לחברה מודרנית. בתוך ובין כל התחומים ישנם יחסי גומלין כמובן. המודרניזציה התחרשה בארבעה תחומים עיקריים: התרבותי, הפוליטי, הכלכלי והחברתי. להלן תמצאו גם טבלה מסכמת של מערכת השינויים שהביאה עימה המודרניזציה.

תחום פעילות

תהליך חברתי

סוגיה סוציולוגית

כלכלי

מפיאודליזם לקפיטליזם; מחקלאות למסחר ולתעשייה

1774 מנוע הקיטור – ג'יימס ואט.
1829 הקטר המסחרי הראשון.

קואורדינציה(ייצור, צריכה, תיאום, ויסות)

מוסד השוק

חברתי

מהכפר לעיר; מסטאטוס למעמד

אינטגרציה (היררכיה, ריבוד, משפחה, אנונימיות)

מוסד הקהילה

תרבותי

מדתיות לחילוניות; ממסורת למדע

מרטין לות'ר – 1517
ניקולאוס קופרניקוס 1473-1543
גלילאו גלילי 1564-1642
אייזיק ניוטון 1642-1727

לגיטימציה/ סוציאליזציה (דת, לאומיות, אידיאולוגיה, מדיה)

מוסד הסמכות הערכית

פוליטי

ממונרכיה לרפובליקה; מנתינות לאזרחות; לאומיות, קולוניאליזם ואימפריאליזם

1776 המהפכה האמריקאית
1789 המהפכה הצרפתית

מוביליזציה (אוטוריטה, כוח)

מוסד המדינה/ מערכת פוליטית

עוד דברים מעניינים:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

החברה הישראלית כידוע לכל היא חברה רווית קונפליקטים ובין אם זה על פוליטיקה, דת או סתם זכות קדימה בכביש הישראלים לא מהססים לצלוב אחד את השני. אולם כל אימת שיש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות