פסיכולוגיה חברתית: הגורמים לטעות הייחוס הבסיסית

הגורמים לטעות הייחוס הבסיסית

ישנן מספר השערות שונות לגבי הגורמים לטעויות ייחוס ולטעות הייחוס הבסיסית.

(1)    היפותזת העולם הצודק (תיאוריות נאיביות)- תיאוריה זו מסבירה את טעות הייחוס הבסיסית באמונה כי "כל אדם מקבל מה שמגיע לו". צדיק וטוב לו רשע ורע לו.

(2)    בולטות תפיסתית– מסבירה את טעות הייחוס הבסיסית בבולטות תפיסתית של דמויות לעומת המצב (הסיטואציה זה רק הרקע). אנו ממוקדים יותר באדם מאשר במצב ומכאן נובעות הטעויות.

(3)    תהליך העיבוד הקוגניטיבי– לפי גישה זו קודם אנו עושים שיפוט תכונתי ואח"כ מתקנים תיקון חסר של השפעת המצב. אוטומטית מייחסים את ההתנהגות לאדם (איך הוא יתנהג) ואח"כ עושים תיקון ומוסיפים את הגורמים והנסיבות המצביים. הרבה פעמים התיקון הזה לא מספיק.

 

תהליך העיבוד הקוגניטיבי- (Gilbert (2002

הרעיון, לפי גילברט, הוא שאנשים לא נותנים משקל זהה לקונטקסט ולאדם ואז נותנים ייחוס סיבתי (בניגוד לקלי)- המודל של גילברט מנסה להסביר לא איך אנשים אמורים לבצע את הייחוס אלא איך עושים זאת בפועל.

תהליך העיבוד הקוגניטיבי:

                                         דן התנהג באלימות             דן אדם אלים                 התגרו בו                     דן אדם אלים

לפי גילברט אנו מזהים את ההתנהגות ללא התחשבות במצב, אנו מאפיינים אוטומטית את האדם ואם מתקיימים תנאים כמו- משאבים קוגניטיביים, זמן ומוטיבציה– אנו ניקח בחשבון גם את מאפייני המצב (לא תמיד מתקיימים התנאים) ואז יוביל לייחוס תכונתי. גם אם אנו מתחשבים במצב- התיקון הוא בחסר. זהו מודל דואלי- גם תהליך אוטומטי וגם תהליך מודע הדורש משאבים.

תהליך העיבוד הקוגניטיבי – (Trope and Gaunt (2000

נבדקים קראו חיבורים שלכאורה נכתבו ע"י סטודנטים על לגליזציה של מריחואנה.

משתנים ב"ת: (1)אילוץ מצבי- למחצית מהנבדקים נאמר שהסטודנט בחר לכתוב חיבור ולמחצית מהנבדקים נאמר שהסטודנט הונחה לכתוב חיבור תמיכה. (2)עומס קוגניטיבי- נבדקים שיננו מספר של 8 ספרות תוך כדי קריאת החיבור או לא.

משתנה תלוי: עמדת כותב החיבור (סקאלה של 1-13).

תוצאות: בהתאם למודל של גילברט, כאשר אין משאבים קוגנטיביים אנשים לא יתייחסו לאילוץ המצבי.

ללא עומס קוגניטיבי- התחשבו יותר במאפיינים המצביים בעוד שבעומס קוגניטיבי לא הייתה התייחסות למאפיין המצבי.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות