ג'נוסייד -סיכומים: הכחשת רצח העם הארמני

ג'נוסייד (רצח עם) -סיכומים: הכחשת רצח העם הארמני

מתוך: ג'נוסייד (רצח עם) – סיכומים

סיכומים, עדכונים, דברים מעניינים והרבה ידע בקבוצת הפייסבוק שלנו (לא תפרגנו בלייק?)

הכחשת השואה הארמנית: טורקיה מתכחשת לגמרי לרצח העם הארמני, מסלפת ומסתירה עובדות. עפ"י אמנת האו"ם (למרות שאינה רטרואקטיבית), מדובר על ג'נוסייד. למקין עצמו ידע על רצח העם הארמני בעת ניסוח האמנה. ההכחשה היא רשמית (בידי הממשלה הטורקית). הממשלות הטורקיות (מאז שנות ה-20, בה הייתה תקופה קצרצרה של הודעה באשמה), טענו שחוסר הנאמנות הארמנית במסגרת מרד הארמנים הביאה לתרחישים. הארמנים לדעתם איימו על האידיאולוגיה הפאן- טורקית שהייתה בין הגורמים לרצח העם הארמני. שלושה מנהיגים שברחו מטורקיה והיו אחראים לג'נוסייד נשפטו שלא בנוכחותם, אך לא הובאו בפועל לדין. בעלות הברית קראו לשיקום הארמנים לאחר רצח העם, אך לא ביצעו זאת. אתא טורק (הממשל הטורקי החדש לאחר הג'נוסייד), סירב להעניק פיצויים ושטחים לארמנים. טורק הוא שעיצב את מדיניות ההכחשה הטורקית בכל מה שנוגע לרצח העם הארמני וניסה למזער את ההשפעות שלו. ההכחשה סייעה בבניית הזהות הטורקית המודרנית. איש לא יצא רשמית כנגד ההכחשות. הממשל החדש בטורקיה התעסק בבניית מדינה חילונית מודרנית (שקיימת עד היום, למרות שהרוב הוא מוסלמי אדוק). הוא הניח כי הארמנים ייטמעו ביישוביהם החדשים. 1982, הצליח הממשל הטורקי לסכל כנס בנושא רצח העם הארמני, שהיה אמור להיערך בת"א (עד כדי איום על בטחון היהודים בטורקיה).

הסיבות להכחשת רצח העם הארמני:

* אוניברסאליות: הקושי להאמין שבני-אדם מסוגלים לבצע זוועות כאלה מניע רבים להכחשת רצח עם בכלל ולהכחשת רצח העם הארמני בפרט.

* ניסיונות המבצעים הטורקים של רצח העם להתחמק מאחריות על המעשים שבוצעו בארמנים.

* רצון להתחמק מהאחריות לאי מניעת הפשע של קבוצות טורקיות וקבוצות אחרות שפעלו או לא פעלו בהקשר רצח העם הארמני.

* קנאות עיוורת, מבוכה אינטלקטואלית, רצון לקדם אינטרסים וקריירה, הזדהות עם התקפן. הארמנים בסה"כ ביקשו שוויון זכויות ולא עצמאות כפי שהוצגו על ידי הנרטיב הטורקי של הרקע ההיסטורי לרצח העם הארמני.

עוד דברים מעניינים: