ג'נוסייד (רצח עם) -סיכומים: הכחשת רצח עם

ג'נוסייד (רצח עם) -סיכומים: הכחשת רצח עם

מתוך: ג'נוסייד (רצח עם) – סיכומים

הכחשת רצח עם:  הכחשת רצח עם הוא השלב האחרון באירוע ג'נוסייד מוצלח. מדובר על השמטת חומרתו ומשמעותו של רצח העם, הטלת האשמה על קרבנות רצח העם עצמם והתנערות מאחריות. תהליכים אלו של הכחשת רצח עם מתרחשים בשלבים מאוחרים יותר מבחינה היסטורית, החל מהשנים שלאחר רצח העם ועד עשרות שנים לאחריהם. הכחשת רצח עם כוללת רוויזיוניזם היסטורי– מחקר שבוחן מחדש אירועים היסטוריים, מעורר ספקות על התרחשותם של אירועים. להכחשה של רצח עם סיבות שונות: לעיתים פשוט קשה לאנשים להאמין כי בני אדם ביצעו אותם. לעיתים בשל נכות נפשית הנותרת בשתי הקבוצות. כתוצאה מכך שתיקה, הבל יידון. תגובות של הכחשה הן נפוצות (סטנלי כהן). לעיתים ההכחשה באה מהצד השלישי שמנסה להתנער מאחריותו שלו. ישנן עוצמות להכחשה: ביודעין וללא בושה, מחושבת אך מוסווית, מהיעדר ידע. ההכחשה התמימה היא רווחת. לעיתים המניעים לג'נוסייד: אידיאולוגיה, מבוכה, קנאות עיוורת, יחס עוין וגזעני, הזדהות עם הכוח, מבוכה אינטלקטואלית ושאיפת קריירה. המקרים המוכרים ביותר של הכחשת רצח עם הם אלו של הכחשת שואה והכחשת רצח העם הארמנידבורה ליפשטט טענה במחקרה על מכחישי שואה כי מקורה של היא באנטישמיות קנאית במובילה לידי עיוורון של ממש כלפי רצח העם של היהודים. הכחשת רצח עם היא פשע מבחינה משפטית. ההכרה בג'נוסייד= תנאי הכרחי אך לא מספק למניעת הישנותו בעתיד. 

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות