בעלות צולבת על אמצעי תקשורת – הגדרה

מושגים בקורס תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים:

בעלות צולבת על אמצעי תקשורת – הגדרה

מתוך: תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים

בעלות צולבת:  ריכוז בעלות של גורם אחד על מגוון אמצעי תקשורת בסביבה התקשורתית. שימו לב לקשר בין תהליך זה לבין עקרון הארגון החדש בסביבה התקשורתית של ריכוז ומיזוג בעלויות. השולט בכלי התקשורת יכול לקדם אינטרס כלכלי, פוליטי, משפטי וכו' שלו, או של מי  שהוא רוצה בטובתו, או להפך – לפגוע ולשבש. ההתערבות יכולה להיות על-ידי חסימת מידע, גימודם או טשטושם של דברים, או דווקא להפך, על-ידי הדגשה והבלטת יתר. כל אלה יכולים להתרחש גם ללא התערבות ישירה של הבעלים, למשל, במקרים בהם עיתונאים נזהרים מיוזמתם שלא לפגוע באינטרסים של מעסיקיהם, בעלי אמצעי התקשורת. התערבות כזו בתכנים המופצים לציבור משבשת את הזרימה החופשית של המידע, את חופש הביטוי וחופש הביקורת, ובכך פוגעת ביסודות המשטר הדמוקרטי, ומביאה לשלילת עוצמה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

 

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות