מאזן תקשורת והעצמה

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים:

מאזן תקשורת והעצמה

מתוך: תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

העצמה – הינו תהליך בו אנשים משיגים יכולת לשלוט על החלטות חשובות בחייהם, להגדיר את עצמם ולעצב בעצמם את זהותם.  תהליך המתמודד עם שלילת העוצמה, החזרת הכוח לציבור.

–  התקשורת אמורה לתת לך את הכלים, לעצב את עצמך, זה אומר להציע את מגוון הדעות, מגוון התרבויות, מגוון מידע רלוונטי, ואתה צריך לבחור מה מתאים לך.

3 גישות לשיפור מאזן התקשורת וליצירת העצמה :   [רזניק וראסק, הרפר, טרקל– שימוש מודע יפתח קשרים]

 

הגישה התחיקתית – שימוש פרטים וקבוצות ביוזמות משפטיות, חקיקתיות ומנגנוני פיקוח כדי להשיג נגישות למידע בעל ערך ציבורי, להבטיח זכויות יסוד ולהבטיח זכות מיעוטים. כיצד ניתן להתמודד עם שלילת העוצמה- היבט משפטי.  באמצעות חקיקה ואכיפה מתאימה, ניתן למנוע את כל הבעיות העולות בסביבה המערבית. לדג' – חיוב בהפקות מקור, חקיקה נגד עבריינים טכנולוגיים.

הגישה החינוכית – גורסת, כי יש לחנך את צרכני התקשורת, מגיל ילדות בפרט, ל- "אוריינות תקשורתית". יש ללמדם מגיל צעיר יכולת לפתח מודעות לתקשורת, להבין התקשורת ותהליכי הבניית המציאות שהיא בונה ויוצרת.  חינוך לתקשורת מגיל צעיר יביא ליצירת קהל פחות תמים ויותר מודע ומבין, קהל שאינו נתון למניפולציה השוטפת של תאגידי התקשורת, מזהה את השיקולים המסחריים מול האינטרסים החברתיים, כמו גם ידע להבחין בין המציאות למציאות הוירטואלית.  כאשר הקהל יפנים וילמד זאת [בפרט ילדים] – התקשורת תהא בידיים שלו עצמו ולא תתרחש שלילת עוצמה חינוכית המתנהלת ע"י ובחסות התקשורת   כיצד ניתן לשנות שלילת העוצמה בעתיד—היבט חינוכי.

3. גישת התקשורת החלופית – גורסת, כי קהל התקשורת עוזב את תקשורת ההמונים [המדכאת העדפות, דעות , נושאים וקבוצות שאינם 'הגמונים']  ומקים בעצמו – ולעצמו תקשורת חלופית, אשר תספק לו את צרכיו.

על התקשורת החלופית להיות נגישה לקהל,  שעליו להיות פעיל ושותף ביצירה וכן להיות בקהילה.

– ז'ואה- בתקשורת קלאסית  3 מרכיבים : א) נגישות – קהל היעד צריך להיות  נגיש,לקבל את התקשורת החלופית.

ב) השתתפות – הקהל פעיל, לא מקבל רק תכנים, אלא, שותף ביצירת התכנים. ג) ניהול עצמי – הקהל צריך להיות מתוך הקהילה ולו מחוצה לה.

– – האם XXX הוא תקשורת חלופית ?   לדג' – מקומונים – תקשורת חלופית ? לא, הקהל לא שותף.   עיתון ביה"ס – דג' קלאסית לתקשורת חלופית.  אתר בקיבוץ – דג' קלאסית לתקשורת חלופית.

– יש קשר ישיר בין העצמה למאזן תקשורת חיובי  מה שיותר  צרכים מסופקים, כך אתה מעצים את עצמך (אתה מקבל מגוון של צרכים, תחומים רבים) – ובכך אנו שואפים גם לתהליך העצמה וגם למאזן תקשורתי חיובי.

השינוי הפוגע

כיצד הוא פוגע?

(כיצד מתרחשת שליטת עוצמה ופגיעה במאזן התקשורת

שיטות להעצמה (פתרון)

הגישה התחיקתית

הגישה

החינוכית

הגישה

החלופית

פגיעה ברשות הפרט

הפרט מאבד שליטה על חייו (אין פרטיות)

חקיקה להגנת זכויות הפרט

חינוך למודעות

— אין קשר —

עבריינות טכנולוגית

– איבוד שליטה (וירוסים, עבריינות לדג')

– פוחד להשתמש במשאבים ובכך לא מעצימים את עצמם.

חקיקה ואכיפה נגד עבריינים טכנולוגיים

חינוך נגד עבריינות טכנולוגית

ניתוב אנרגיות שליליות (במקום להיות "האקר", תפתח אתרים לקהילה לדג')

מק-דונליזיציה

פגיעה בתרבות, בערכים, איחוד מופרז, אין סיפוק תכנים

חיוב בהפקות מקור (בת ים-ניו יורק לדג')

חיוב בשעות שידור לקהל/תרבות מקומית

חינוך להערכים, למסורת (חיזוק הקולנוע הישראלי לדג')

הפקות של הקהל לעצמו (כנגד תכנים זרים).

מסחור התקשורת והתרבות

פגיעה ברמה, מכנה משותף נמוך

חיוב בהפקות איכות (הטלוויזיה החינוכית לדג')

ריסון המסחריות

לחנך לאיכות (לדג' לראות ערוץ 1, לקרוא עיתון "הארץ")

הפקות איכות ללא תלות מסחרית, שיקולים מסחריים, אלא, שיקולי שרות כדי להימנע מהמסחריות.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות