סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: קביעות הצבע -הגדרה

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: קביעות הצבע

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

קביעות הצבע  היא יכולתנו לתפוס באופן קבוע למדי גוונים בתנאים משתנים של תאורת רקע ושל החזרת האור מפני עצמים שונים. קביעות הצבע מתאפשרת באופן שלפיו מערכת התפיסה עושה שימושים בממדם נוספים חוץ מתדירות גלי האור והרכבם המוחלט, לצורך קביעת הגוון הנתפס.

ישנם שני סוגים עיקריים של הסברים לקביעת הבהירות והגוון (צבעם של אובייקטים ובהירותם נשארים קבועים על אף השינוי בתאורה), הסברים פיזיולוגיים: עקרון היחס הקבוע של בהירות – כאשר בשדה החזותי נמצאים אובייקטים המחזירים אור במידה שונה וכמות האור הנופלת עליהם משתנה, תגובת היחידות העצביות הקשורות לבהירות אינה משתנה שינוי של ממש. כאשר אנו מגדילים את כמות ההארה במידה שווה על פני כל האובייקטים, כל האזורים ברשתית מגדילים את שיעור תגובתם באותו היחס. עקרון העכבה הלטרלית – עצמת העכבה הלטרלית בין אזורים סמוכים ברשתית גדלה ככל שגדל שיעור התגובה של שטח כלשהו ברשתית. עיקר ההשפעה של העכבה הלטרלית הוא בעובדה שלפיה אזור מוהר בעצמה גבוהה לא זו בלבד שמגיב בפוטנציאל פעולה גבוה, אלא גם מעכב את הפעילות העצבית של האזור הסמוך וכך גורם לו להיתפס כפחות בהיר(או יותר כהה). התוצאה הכללית היא החרפת ניגודי הבהירות הנתפסת. כשאר מוגברת כמות ההארה על הגופים, גדלות הן עצמות ההפעלה הרטינלית והן מידת העכבה הלטרלית, במידה שוווה, ועל כן התגובה הכללית של העין נשארת קבועה. תימוכין להסבר הפיזיולוגי יש בניסוי של גלב: הוא האיר גף שחור ממקור אור מוסתר, הנבדקים דיווחו על גוף לבן באור עמום, אך כאשר הוסיף הנסיין פיסת נייר לסנה ליד הגוף השחור, דיווחו הנבדקים על גוף שחור. פיסת הנייר הלבנה שימשה בסיס להשוואה, היחס במידת החזרת האור משני המשטחים נשמר ועל כן נשמרה קביעות הבהירות. והסברים קוגניטיביים: המתבססים על גורמים כגון: הקשר, מיקום הצליליות וזווית ההטיה כלפי מקור האור. ההסבר הקוגניטיבי מתבסס על מונחי קונטקסט. על פי הסבר זה, הצופה מגיב לרמזים המלמדים על מאפייני ההארה, הנופלת על העצם, ובהתאם לכך נעשית התאמה של בהירות העצם במודעות. לכן פיסת הנייר הלבנה שהונחה לפני העצם השחור שימשה כרמז שלימד את הנבדקים, כי קיים מקור אור חבוי. מידע זה עורר את תיקון קביעות הבהירות שלא הייתה פעילה בשלב הראשון בניסוי.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות