מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

להלן תמצאו רשימת מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית העוסקים בהתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות. למונחים נוספים בפסיכולוגיה התפתחותית ראו מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית.

פולחן התבגרות מינית / פולחן מעבר- טקס המציין את המעבר מילדות לבגרות.

זהות- תחושת עצמי שלמה, לכידה ומכוונת כלפי מטרה, לרבות הבנת יחסיו של אדם עם אחרים והבנת ערכיו ותפקידיו בחברה.

משבר זהות- בתיאוריה של אריקסון, המאבק שמנסים בו בני עשרה בנסותם לבסס את זהותם האישית.

מצב זהות- אחת מארבע התגובות למטלה של יצירת הזהות המתוארות אצל ג'יימס מרסיה: ערפול זהות, גיבוש זהות בטרם עת, גיבוש זהות מעוכב והשגת זהות.

ערפול זהות- מצב זהות שבו לא הייתה חקירה פעילה של תפקידים וערכים ולא נעשתה התחייבות לזהות של מבוגר.

גיבוש זהות בטרם בעת- מצב זהות שבו נעשתה התחייבות למערכת של תפקידים וערכים בלי תקופה של חקירה.

גיבוש זהות מעוכב- מצב זהות שבו אדם נתון בעיצומה של חקירת אפשרויות לזהות אישית, אך עדיין לא התחייב אף לאחת מהן.

השגת זהות- מצב זהות שבו אדם התחייב למערכת של תפקידים וערכים לאחר תקופה של חקירה פעילה.

חוג חברים (קליקה)- קבוצה הדוקת קשרים של כמה חברים הקרובים מאוד אלה לאלה.

חבורה- קבוצה שהיא רחבה יותר, בלעדית פחות ומאורגנת ארגון רופף יותר מחוג חברים.

מוקד שליטה פנימי- האמונה שהצלחתו של אדם תלויה במאמציו שלו.

מוקד שליטה חיצוני- האמונה שהצלחתו של אדם תלויה בגורמים שמחוץ לשליטתו.

ראה גם: סיכום נושא התפתחות חברתית ורגשית בגיל ההתבגרות

רשימת מושגים בפסיכולוגיה

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית על פי פרקים:

פרק 1- טבעה של ההתפתחות

פרק 2- ההקשרים של ההתפתחות

פרק 3- התורשה וההתפתחות הקדם-לידתית

פרק 4- הסתגלויות ראשונות

פרק 5- ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

פרק 6- ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

פרק 7- השפה והחשיבה בגיל הרך

פרק 8- ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

פרק 9- ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

פרק 10- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

פרק 11- ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

פרק 12- ההתפתחות החברתית והרגשית בתקופת הילדות

פרק 13- ההתפתחות הגופנית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

פרק 14- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

 

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות