מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

להלן תמצאו רשימת מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית העוסקים בהתפתחות של השפה והחשיבה בשלב הגיל הרך. למונחים נוספים בפסיכולוגיה התפתחותית ראו מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית.

מרכוז- הנטייה האופיינית לילדים בגיל הגן להתמקד רק בפיסת מידע אחת בכל פעם.

בעיית מראים-עין מול מציאות- הנטייה האופיינית לילדי גן קטנים לזהות מראית-עין שטחית עם המציאות.

אגוצנטריות- אי יכולתו של אדם להבחין בין נקודת מבטו שלו לבין נקודת המבט של הזולת.

שימור- הרעיון שכמותו של דבר מה אינה משתנה על אף שינויים בצורתו, בתבניתו או במראיתו.

פיצוי- במטלות שימור, היכולת להבין שאפשר לפצות על שינוי בממד אחד של משהו ע"י שינויים בממד אחר.

הפיכות- במטלות שימור, ההבנה שאם אפשר לבטל את התוצאות של שינוי הצורה, התכונות המהותיות של האובייקט שעבר שינוי נשארות בלא שינוי.

קריטריון לא נוסף ולא נגרע- במטלות שימור, הסבר המתמקד בהיעדר שינוי רלוונטי באובייקט שעבר שינוי צורה.

סיווג- הכלי המושגי המאפשר לנו לקבץ דברים לקבוצה על פי מאפיינים המשותפים להם, כגון גודל, צורה, דגם, צבע ומחיר.

עריכה בסדרה- כלי מושגי המאפשר לנו לסדר דברים ברצף הגיוני, למשל מהישן ביותר לחדש ביותר.

היסק טרנזיטיבי- כלי מושגי המאפשר לנו להסיק מה הם היחסים בין שני אובייקטים מתוך ידיעת יחסו של כל אחד מהם לאובייקט שלישי.

סוג- כל קבוצה של אובייקטים או אירועים שאנו רואים אותם כבעלי תכונות משותפות מסוימות ולכן הם זהים בעינינו מאי אלה בחינות.

רשם חישה- החלק בזיכרון שבו מאוחסן לזמן קצר מאוד מידע הנכנס מחמשת החושים. יש רשם חושי אחד לכל אחד מחמשת החושים.

זיכרון לטווח קצר / זיכרון עבודה- חלק בזיכרון שיש לו קיבולת אחסון קטנה יחסית ובו מאוחסן למשך 10 עד 20 שניות מידע שנקלט במודע.

זיכרון ארוך טווח- החלק בזיכרון בעל קיבולת האחסון הגדולה ביותר שבו מאוחסן המידע למשך זמן רב מאוד.

השקפת רמות העיבוד- מודל עיבוד מידע שבו מושם הדגש על ה"עומק" שעד אליו מעובד מידע חדש (כלומר המידה שבה אנו חושבים עליו, בוחנים אותו, מתעמקים בו ומקשרים אותו לדברים אחרים שאנו יודעים).

אזור ההתפתחות המקורבת- המונח שטבע ויגוצקי לפער שבין הביצוע הנוכחי של ילד בתחום מסוים לבין ביצועו הפוטנציאלי של הילד אם יקבל הדרכה מאדם מיומן יותר.

קוגניציה חברתית- ההבנה שמבין הילד את העולם החברתי.

התיאוריה של הילד על התודעה- הבנה של תודעת האדם, שאצל ילדים בגיל הגן מתחילה לכלול הסברים המבוססים על מבנים שאי אפשר לצפות בהם במישרין, לרבות הרעיון שהתודעה מפרשת את המציאות באופן פעיל ויכולה לטעות לפעמים.

תסריט- ייצוג מופשט של רצף פעולות הנדרש להשגת יעד כלשהו.

ראה גם: ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן – סיכום

 רשימת מושגים בפסיכולוגיה

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית על פי פרקים:

פרק 1- טבעה של ההתפתחות

פרק 2- ההקשרים של ההתפתחות

פרק 3- התורשה וההתפתחות הקדם-לידתית

פרק 4- הסתגלויות ראשונות

פרק 5- ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

פרק 6- ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

פרק 7- השפה והחשיבה בגיל הרך

פרק 8- ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

פרק 9- ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

פרק 10- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

פרק 11- ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

פרק 12- ההתפתחות החברתית והרגשית בתקופת הילדות

פרק 13- ההתפתחות הגופנית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

פרק 14- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: