מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: הסתגלויות ראשונות

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: הסתגלויות ראשונות

להלן תמצאו רשימת מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית הנוגעים להסתגלות הראשונית של הילוד לאחר הלידה. למונחים נוספים בפסיכולוגיה התפתחותית ראו מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית.

רפלקס- תגובה אוטומטית לגירוי מסוים.

התרחשות מותנית- היחס בין אירוע לתוצאותיו.

קליפת המוח- השכבה הדקה החיצונית של המוח, שבה מתרחשים רוב התהליכים השכליים ברמה הגבוהה יותר. נקראת גם ניאו-קורטקס מאחר שהיא החלק במוח שמתפתח אחרון.

נוירונים- תאים שתפקודם המיוחד הוא לשמש אבני בניין בסיסיות למערכת העצבים (תאי עצב).

רפלקס מורו- תגובתו של הילוד למצב שבו מניחים לראשו להישמט לאחור. הזרועות מונפות לצדדים וחוזרות לקו האמצע של הגוף, וכפות הידיים נקמצות כמו ללפות דבר מה.

רפלקס הגישוש אחר הפטמה- תגובת התינוק למגע בלחיו בזווית פיו: הפניית הראש אל הצד שנגע בו.

רפלקס המציצה- המציצה האוטומטית של תינוק בכל פעם שנכנס משהו לפיו.

רפלקס הלפיתה- תגובת היילוד לגירוי בכף היד: קמיצה אוטומטית של האצבעות פנימה.

רפלקס ההליכה- תנועת הפסיעה הקצבית, הרפלקסיבית, הדומה להליכה ומתעוררת כאשר מחזיקים את התינוק זקוף ומנמיכים אותו עד שכפות רגליו נוגעות במשטח כלשהו.

תנועות מעקב של העין- תנועות עיניים חלקות ומתמשכות המשמשות למעקב אחר אובייקט נע.

תנועות עין חדות- תנועות עיניים מהירות וקופצניות החלות כאשר המבט עובר לאובייקט חדש.

חדות ראייה- מידת יכולתו של אדם להבחין בפרטים קטנים.

להתאים- לשנות את מוקד העין בתגובה להסתכלות באובייקטים הנמצאים במרחקים שונים.

התרגלות- ירידה בקשב החלה כאשר אותו הגירוי מופיע שוב ושוב.

תפיסה- התהליך שבו מפרש המוח מידע המגיע מהחושים, ומקנה לו סדר ומשמעות.

רמז עומק דו-עיני- רמז חזותי לעומק ולמרחק, הנובע מן העובדה שהמידע החזותי מגיע למוח משתי עיניים.

התכנסות- בתפיסה החזותית התכנסות היא השינוי בזווית שבה פונות העיניים פנימה כדי להתבונן באובייקטים המצויים במרחקים שונים: רמז עומק דו-עיני.

פער הרשתיות- רמז עומק דו-עיני הנובע נן העובדה שהעיניים קבועות בפנים במרחק מה זו מזו ולכן תופסות אובייקטים מזוויות שונות.

רמז עומק חד-עיני- רמז חזותי לעומק ולמרחק שכל עין יכולה לנצל אותו בנפרד.

פרספקטיבה קווית- רמז עומק חד-עיני המאפשר לצופה לתפוס מרחק על בסיס העובדה שקווים מקבילים נראים כמתכנסים כשהם נמתחים מן הצופה והלאה, דבר המעיד על מרחק גדל והולך.

הסתרה- רמז עומק חד-עיני שמקורו בעובדה שכאשר אובייקטים חופפים חפיפה חלקית, נדמה שהאובייקטים המוסתרים מרוחקים יותר.

הצללה- רמז עומק חד-עיני שמקורו בעובדה שאובייקטים בעלי עומק מטילים צל בכיוון אחד אם הם קמורים ובכיוון אחר אם הם קעורים.

רמזי עומק נעים- רמז חזותי לעומק ולמרחק הקשור בתנועה של אובייקטים, כגון העלייה המדומה בגודלם של אובייקטים מתקרבים.

קביעות הגודל- היכולת לתפוס אובייקט הנראה ממרחקים שונים כקבוע בגודלו אף על פי שדמותו על הרשתית גדלה או קטנה.

קביעות הצורה- היכולת לתפוס את צורתו של האובייקט כקבועה אף על פי שדמותו על הרשתית משנה צורתה כאשר האובייקט נראה מזוויות שונות.

תגובת התכוונות- התגובה הראשונית, הכרוכה גם בשינויים פיסיולוגיים וגם בשינויי התנהגות, לגירוי המוצג בפעם הראשונה.

הפרת התרגלות- עירור תגובת התכוונות לגירוי חדש אחרי התרגלות לגירוי קודם.

למידה אסוציאטיבית- הלמידה שגירויים מסוימים או אירועים מסוימים נוטים להופיע יחד או להיות קשורים זה בזה.

התניה קלאסית- תהליך למידה שבו גירוי חדש מסוגל, באמצעות קישור עם גירוי ישן, לעורר תגובת רפלקס קיימת.

חיזוק- כל אירוע או התפתחות החלים בעקבות פעולה או תגובה ומגדילים את הסבירות שהאדם יגיב תגובה דומה לגירוי דומה בעתיד.

חיזוק חיובי- הצגת גירוי נעים (כלומר גמול) בעקבות פעולה או תגובה במטרה להגדיל את הסבירות להישנות הפעולה או התגובה.

חיזוק שלילי- סילוק גירוי לא נעים בעקבות פעולה או תגובה במטרה להגדיל את הסבירות להישנות הפעולה או התגובה.

התניה אופרנטית (מפעילה) או אינסטרומנטלית- למידה שבה ההתנהגויות מושפעות מהתוצאות שיש להן או שיש להן לכאורה (כלומר מחיזוק חיובי או שלילי).

שיעור בסיסי- התכיפות שבה מופיעה התנהגות במשך תקופת תצפית קבועה לפני התפעול של הניסוי.

עיצוב- תהליך שבו מושגת התנהגות יעד כלשהי ע"י חיזוק של התקרבויות הדרגתיות להתנהגות יעד זו.

למידה ע"י חיקוי- דרך ללמידת התנהגויות חדשות ע"י חיקוי (העתקה) של התנהגויות הזולת.

מוכנות- הנטייה הגנטית ללמוד התנהגויות מסוימות.

מצויד- מונח המתייחס לנטייתו של התינוק לברור לו סוגים מסוימים של גירויים תפיסתיים ולשים אליהם לב אליהם, לרבות הגירויים שמספק המטפל בהקשר חברתי.

ראה גם: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית על פי פרקים:

פרק 1- טבעה של ההתפתחות

פרק 2- ההקשרים של ההתפתחות

פרק 3- התורשה וההתפתחות הקדם-לידתית

פרק 4- הסתגלויות ראשונות

פרק 5- ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

פרק 6- ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

פרק 7- השפה והחשיבה בגיל הרך

פרק 8- ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

פרק 9- ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

פרק 10- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

פרק 11- ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

פרק 12- ההתפתחות החברתית והרגשית בתקופת הילדות

פרק 13- ההתפתחות הגופנית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

פרק 14- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות