מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההקשרים של ההתפתחות

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההקשרים של ההתפתחות

להלן תמצאו רשימת מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית הנוגעים להקשרים שבהם מתקיימת התפתחות פסיכולוגית. למונחים נוספים בפסיכולוגיה התפתחותית ראו מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית.

תרבות- מערכת של אמונות, ערכים וכללי התנהגות.

הקשרי ההתפתחות של הילד- יורי ברונפנברנר העלה את הרעיון שהתפתחותו של ילד מושפעת לא רק מן המורשת הביולוגית שלו, אלא גם מן הסביבה הקרובה ומן הנסיבות הרחבות יותר שגדל בהן.

תיעול- המידה שבה מרסנים הגנים השפעות סביבתיות על תכונות מסוימות.

השפעות דו-כיווניות / דטרמיניזם הדדי- תהליכים דו-סטריים שבהם משפיעים ההורה והילד זה על התפתחותו של זה.

מודל החליפין- המודל של סיימרוף המתאר השפעות דו-סטריות מתמשכות בין ילדים לבין ההקשר הסביבתי שלהם.

השפעת סדר הלידות- הבדלים שיטתיים בהתנהגות ילדים התלויים בסדר בואם לעולם- ראשון, שני וכו'.

משפחתון- סביבה של טיפול יום שבה מטופלת קבוצה של ילדים בביתו של אדם שאינו קרוב משפחה.

מעמד חברתי- השתייכות בני אדם לקבוצה בתוך החברה על בסיס הכנסתם, עיסוקם והשכלתם.

חברות- התהליך שבו מונחלים לילדים כלליה של התרבות וערכיה.

תת-תרבות- קבוצה שאמונותיה, ערכיה וכללי ההתנהגות שלה שונים מכמה בחינות מאלה של התרבות השלטת.

ראה גם: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית על פי פרקים:

פרק 1- טבעה של ההתפתחות

פרק 2- ההקשרים של ההתפתחות

פרק 3- התורשה וההתפתחות הקדם-לידתית

פרק 4- הסתגלויות ראשונות

פרק 5- ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

פרק 6- ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

פרק 7- השפה והחשיבה בגיל הרך

פרק 8- ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

פרק 9- ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

פרק 10- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

פרק 11- ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

פרק 12- ההתפתחות החברתית והרגשית בתקופת הילדות

פרק 13- ההתפתחות הגופנית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

פרק 14- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

 

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: