מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: טבעה של ההתפתחות

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: טבעה של ההתפתחות

להלן תמצאו רשימת מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית הנוגעים לעצם טיבה של ההתפתחות הפסיכולוגית. למונחים נוספים בפסיכולוגיה התפתחותית ראו מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית.

שינוי איכותי- שינוי התפתחות הכרוך בטרנספורמציה, ולא רק בעלייה בכושר הפיזי או הקוגניטיבי.

ארגון ההתנהגות מחדש –הדרך החדשה, והשונה באיכותה, שבה מארגן הילד המתפתח את כשריו ומשתמש בהם.

התפתחות- התהליך שבו חלים באדם ארגונים של התנהגות מחדש ושינויים איכותיים שהם סדירים, מצטברים ובעלי כיוון.

התפתחות נורמטיבית- השינויים הכלליים וארגון ההתנהגות מחדש החלים כמעט בכל הילדים במהלך גדילתם.

התפתחות אישית- הסטיות ממהלך ההתפתחות הממוצע או הנורמטיבי, הנראות בבני אדם יחידים. ההבדלים הבין אישיים באישיות ובמומחיות שכל אדם רוכש לעצמו.

הברירה הטבעית- התהליך המקנה לאלה שניחנו בתכונות המסייעות להם לשרוד בסביבה מסוימת סיכוי רב יותר לחיות די זמן, להתרבות ולהעביר את יתרונותיהם אלה לצאצאיהם.

תיאוריה- מערך מאורגן של רעיונות על דרך הפעולה של דברים, שנועד לספק מסגרת לפרשנות של עובדות וממצאים ולהנחות את המחקר המדעי.

תיאוריית התפתחות קוגניטיבית- תיאוריה המבקשת להסביר שינויי התפתחות בזיכרון, בחשיבה, בשימוש בשפה ובמיומנויות שכליות אחרות של האדם.

תיאוריית התפתחות חברתית ורגשית- תיאוריה המבקשת להסביר שינויי התפתחות ברגשותיו של אדם וביחסיו עם הזולת.

תיאורית עיבוד המידע- תיאוריה המבקשת להסביר את הקוגניציה האנושית באמצעות הקבלה בין תהליכי החשיבה של האדם לבין פעולתו של המחשב: המוח, יחידת העיבוד המרכזית, מקבל מידע מן הסביבה ומעבד אותו, ועושה השוואות והתאמות על בסיס מידע שכבר אוחסן בזיכרון.

ידע דקלרטיבי- ידע המאוחסן בזיכרון על דברים ועל אירועים.

ידע פרוצדורלי- ידע המאוחסן בזיכרון על הדרך לעשיית דברים.

תחומי מומחיות- תחומים ספציפיים שבהם יש לאדם ידע או מיומנויות מפותחים מאוד.

תיאוריית הלמידה החברתיתתיאוריית התפתחות הנשענת במידה רבה מאוד על מודלים ביהייביוריסטיים בהדגשת החשיבות של שינוי הדרגתי בהתנהגות באמצעות חיזוקים חיוביים ושליליים, בפרט באמצעות תצפית בתוצאות החברתיות של פעולות מסוימות.

ביהייביוריזםגישה תיאורטית המדגישה את תפקיד ההתנסות בעיצוב ההתנהגות ובשינוייה.

חיקוי- החיקוי שמחקים ילדים התנהגות שצפו בה.

תיאוריה פסיכואנליטית- כל תיאוריית התפתחות הנשענת במידה רבה על הסברים פרוידיאניים או ניאו-פרוידיאניים להפרעות התנהגות ולנוירוזה.

איד- המילה שטבע פרויד לציון החלק בנפש האדם המורכב ממלאי של דחפים ואינסטינקטים פרימיטיביים.

אגו- המילה שטבע פרויד לציון העצמי או "האני", החלק בנפש שתפקידו העיקרי הוא למצוא דרכים בטוחות ונאותות לספק את הדחפים האינסטינקטיביים.

אני עליון- המילה שטבע פרויד למצפון, החלק בנפש שהפנים את הכללים והערכים האחראים להתנהגות "טובה".

קיבעון- לפי התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד, אי הצלחה לפתור את הסוגיות המרכזיות של אחד מחמשת שלבי ההתפתחות הפסיכו-סקסואליים, ועקב כך ממשיך האדם לחוות את הסוגיות האלה שוב ושוב בדרכים סמליות.

תיאוריית ההסתגלות- תיאוריית התפתחות שגיבש ג'ון בולבי, המשלבת מודלים אבולוציוניים, פסיכואנליטיים וקוגניטיביים.

מודל פעולה פנימי- מערכת הציפיות המוכללות של התינוק לגבי תגובות המטפלים ולגבי תפקידו שלו ביצירת תגובות אלה.

מודל נתיבי ההתפתחות של בולבי- שינוי אפשרי תמיד, אבל ה"בחירות" שנעשות בכל נקודה מוגבלות בגלל הכיוונים שנבחרו קודם לכן. האדם ההולך בנתיב א' והאדם ההולך בנתיב ב' עשויים לפתח בסופו של דבר דפוס הסתגלות דומה למדי למרות הכיוונים השונים שפנו אליהם בתקופת חיים מוקדמת יותר. ההולכים בנתיבים ג' ו- ד' שונים לגמרי אלה מאלה ואלוי אינם מייצגים בגלל נטייתם המתמדת להתרחק מהמרכז.

השערה- טענה שאפשר לאששה או להפריכה באמצעות תצפית בעובדות ידועות. השערות מפתחים בדרך כלל כדי לבחון את תקפותה של התיאוריה.

ניסוי- מחקר שבו החוקרים שולטים על התנאים כדי שיוכלו להוציא מכלל אפשרות כל השפעה שאיננה ההשפעה הנחקרת.

תקפות סביבתית- המידה שבה אפשר להכליל מממצאי הניסוי במעבדה הכללות על העולם החיצון.

אתולוגיה- תחום מחקר המתבסס על תצפית בהתנהגות בסביבות מגורים טבעיות, ולא במעבדה, כדי להכליל הכללות על דפוסי התנהגות ועל תפקודיהם.

תצפית בתנאים טבעיים- שיטה לאיסוף נתונים ובה צופים החוקרים ורושמים בקפידה התנהגות המתרחשת בטבעיות בסביבות יומיומיות. לתצפית בנסיבות טבעיות יתרון: הנסיין יכול לטעון ביתר ביטחון שהוא חוקר את התנהגותם של ילדים בדרך כלל.

מתאם חיובי-  קשר סטטיסטי ובו הישנותה של תופעה מסוימת קשורה במישרין להישנותה של תופעה אחרת.

ניסוי טבעי- שיטת תצפית הננקטת כאשר אי אפשר לבצע מחקר מעבדה, ובה משווים החוקרים קבוצות בני אדם שנסיבות חייהם שונות מטבע הדברים בממדים מכריעים.

מחקר אורך- מחקר של קבוצת נבדקים אחת במשך כמה שבועות, חודשים או שנים.

מחקר רוחב- מחקר שבו משווים החוקרים בין קבוצות של בני אדם בני גילים שונים בנקודת זמן אחת.

מערך אורכי מואץ- סוג של מחקר אורך שבו חוקרים בו בזמן כמה קבוצות גיל ועוקבים אחריהן על פני תקופת זמן מוגדרת.

ראה גם: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית על פי פרקים:

פרק 1- טבעה של ההתפתחות

פרק 2- ההקשרים של ההתפתחות

פרק 3- התורשה וההתפתחות הקדם-לידתית

פרק 4- הסתגלויות ראשונות

פרק 5- ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

פרק 6- ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

פרק 7- השפה והחשיבה בגיל הרך

פרק 8- ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

פרק 9- ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

פרק 10- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

פרק 11- ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

פרק 12- ההתפתחות החברתית והרגשית בתקופת הילדות

פרק 13- ההתפתחות הגופנית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

פרק 14- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: