מונחים בפסיכולוגיה: שלב סנסורי-מוטורי (פיאז'ה) – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: שלב סנסורי-מוטורי (פיאז'ה)

הגדרה:   שלב סנסורי-מוטורי – השלה הראשון בהתפתחות הקוגניטיבת עפ"י פיאז'ה. נע מהלידה עד לגילאי שנתיים. התפתחותו השכלית של התינוק בראשית חייו מבוססת על כישוריו הסנסורים והמוטוריים. התינוק נולד מצויד בכמה תבניות םעולה פשוטות, סכמות, הטבועות בו מלידה. סכמות אלה מהוות את המבנה הנפשי של התינוק בשלב זה, ובאמצעותן הוא מבצע את יסיונותיו הראשונים להכיר את סביבתו. בהדרגה לומד התינוק להכיר, באמצעות חושיו ותנועותיו, מאפיינים ותכונות של עצמים וגורמים בסביבתו וכן את ההשפעות שיש לפעולותיו שלו על הסביבה. הילד מפתח את היכולת לבצע פעילות מכוונתץ בנוסף, מופיעה ההבנה הראשונית שלו על היחסי הקיימים בין תופעות. במהלך שלב זה רוכש התינוק את מושג קביעות העצם.  בסיומו של השלב הסנסו מוטורי מסוגל הילד ליצור לעצמו דימוי מנטלי או ייצוג של חפץ נעדר, כלומר לראות דמיונו חפץ שאינו נמצא בטווח ראיתו, ולשחזר בדמיונו את התהליכים שרמו לחפץ להעלם מעיניו. ייצוגים אלה של עצמים או פעולות הם סמלים. היכולת להשתמש בסמלים מקדמת את התינוק בצעד ענק. אם קודם לכן יחסי הגומלין שלו עם העולם והבנתו היו מבוססים על קשר בלתי אמצעי חושי או מוטו עם הסביבה, הרי שעתה הוא יכול ליצג לעצמו את העולם בתוכו. באמצעות כישריו המולדים התינוק מתחיל את הסתגלותו השכלית לעולם. הוא מטמיע בתחילה אל תוך הסכמות הפשוטות שבהם הוא מצויד את הידע שהוא צובר, ומתאים את הסכמות ומשכללן כך שיתאימו לפעולות מורכבות ומותאמות יותר.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: