מונחים בפסיכולוגיה:סכמות (פסיכולוגיה התפתחותית)

מונחים בפסיכולוגיה:סכמות (פסיכולוגיה התפתחותית)

הגדרה:   

סכמות – הכוח המיע את ההתקדמות השכלית הוא המאבק המתמיד של האדם להעניק מובן לעולמו. הוא עושה זאת באמצעות רכישת יד, הטמעתו והתאמתו למבנה החשיבתי שלו. כדי לרכוש ידע על העולם ולהטמיעו וכדי להתאים את מערכת החשיבה ולהתקדם לרמת איזון גבוהה יותר יש לפעול ביחסי גומלין עם הסביבה. כלומר, רכישת הידע לא נעשית בצורה פאסיבית אלא בצורה אקטיבית, ע"י פעילות ובחינת התכונות של האובייקטים השונים. באמצעות הבניה של התנסויות כאלה גדל הידע של האדם. כך ניתן לסווג את הצמים לפי תכונותיהם. סיווג זה של העולם נוצר באמצעות מעין מושגים המארגנים את ניסיונות העבר ומספקים מסגרת להבנת ההתנסויות בעתיד. פיאז'ה מכנה מושגים אלה סכמות.  הסכמה היא מבנה קוגניטיבי המכתיב את אופן ההסתכלות על העולם.  אנו מתחילים את חיינו מצויידים בסכמות פשוטות, רפקלסים כמו מציצה ואחיזה. תוך כדי ההתפתחות משתכללות הסכמות ונעשות מורכבות יותר.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: