מונחים בפסיכולוגיה: מודל הרשת ההיררכית – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: מודל הרשת ההיררכית

הגדרה: 

מודל הרשת ההיררכית – של קולינס וקוויליאן. המידע בזיכרון לזמן ארוך מאורגן ברשת סמנטית, המורכבת מסדרת שלבים מדורגים או היררכיים. השמות המופיעים בכל שלב קשורים הן לשמות יותר כלליים מעליהם והן לשמות יותר מפורטים מתחתיהם. לצד כל שם מאוחסנות תכונות השייכות לשם זה. הודות למבנה ההיררכי של מודל זה, התכונות המאוחסנות בחסכנות רבה. כל תכונה מופיעה רק פעם אחת, בשלב הגבוה ביותר האפשרי. משום כך אין צורך לחזור על התכונה. הנחתם של קווילנס וקוויליאן הייתה שאם אמנן הפריטים בזיכרון הסמנטי מאורגנים במודל הררכי שכזה, צריךך הדבר להתבטא במהירות התגובה של הנבדקים. מהירות תגובה של נבדק תלויה במספר השלבים שעליו לעבור ברשת בכדי לאשר או לדחות את המשפט. החוקרים מצאו כי זמן התגובה ארוך יותר כאשר הנבדק צריך לעבור מספר גדול יותר של שלבים ברשת ההיררכית כדי לבדוק את אמיתות המשפט. על פי מודל זה המידע מאוחסן בזיכרון לא רק בחסכנות רבה אלא גם בצורה מאורגנת. הקווים המקשרים בין המושגים השונים ברשת הסמנטית מייצגים את המסלולים שבהם עשויה להתנהל סריקת הזיכרון לשם איתור המידע הרלבנטי.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: