מונחים בפסיכולוגיה: היזכרות חופשית – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: היזכרות חופשית

הגדרה: 

היזכרות חופשית – עדות לכך שהמידע בזיכרון לזמן ארוך מאוחסן בצורה מאורגנת. במחקרי ההיזכרות החופשית הנבדקים חופשיים להיזכר בפריטים בכל סדר הרצוי להם. אחת התופעות הבולטות, בד"כ, היא הנטייה לקבץ יחד מילים מאותה קטגוריה. כלומר למרות שהרשימה המקורית בניסוי כללה מילים בסדר מקרי אנשים נוטים לזכור מילים אלו בסדר הגיוני. תופעה זאת נקראת אישכול. יש הסבורים כי מסדר הפריטים בהיזכרות החופשית, אפשר ללמוד על הסדר שבו מאוחסנים הפריטים בזיכרון. ומאחר שבהיזכרות החופשית הם מאורגנים על פי קטגוריות, מסיקים שהם גם מאוחסנים על פי קטגוריות בזיכרון לזמן ארוך.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: