מונחים בפסיכולוגיה: מודל שלושת המאגרים – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: מודל שלושת המאגרים

הגדרה: 

מודל שלושת המאגרים – אנחנו מעבדים את הגירויים החיצוניים בשלושה שלבים. בשלב ראשון נכנסים הגירויים אל הזיכרון החישתי, המשמר אותם בצורה חישתי גולמית. הזיכרון החישתי מכיל כמויות גדולות של מידע, אך המידע נחלש או דועך בו תוך פחות משניה אחת. המידע בזיכרון החישתי גם יכול להיות מותק ע"י מידע חישתי חדש. המידע הנכנס לזיכרון החישתי נשכח במהירות אלא אם כן הוא מועבר אל הזיכרון לזמן קצר. אחרי שזוהה המידע בזיכרון החישתי הוא יכול לעבור אל הזיכרון לזמן קצר. הזיכרון לזמן קצר מוגבל הקיבולת ועשוי להכיל רק שבעה פריטים פלוס מינוס שתיים, בעת ובעונה אחת. בזיכרון לזמן קצר משתמר המידע במשך כ- 15 שניות. השכחה בזיכרון לזמן קצר נגרמת ע"י דעיכה הדרגתית של מידע וכן כתוצאה מהתקת מידע מאוחסן ע"י מידע חדש. אולם, ע"י שינון אנחנו יכולים לשמר את המידע בזיכרון לזמן קצר עד בלי סוף. אפשר לקודד את המידע בזיכרון לזמן קצר כך שישתמר זמן רב יותר, אם מכניסים אותו אל הזיכרון לזמן ארוך. הזיכרון לזמן ארוך, בניגוד לזיכרון לזמן קצר, אינו מוגבל בקיבולת ויכול לשמר מידע לתקופות ממושכות ואולי אף לתמיד. אך גם במידע לזיכרון לזמן ארוך המידע עלול להישכח, קשיי השליפה של המידע יכולים לנבוע מהפרעה.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: