מונחים בפסיכולוגיה פיזיולוגית: מבנה של מערכת העצבים

מונחים בפסיכולוגיה פיזיולוגית: מבנה של מערכת העצבים

הגדרה: מבנה של מערכת העצבים – מקובל לתאר את מערכת העצבים כמערכת שיש בה מרכז והיקף. מוח הגולגולת ומוח השדרה נקראים ביחד מערכת העצבים המרכזית. העצבים שאינם כלולים במוח הגולגולת ומוח השדרה, והמעצבבים את כל חלקי גופנו מרכיבים את מערכת העצבים ההיקפית. עצבים אלה מעבירים הוראות ממערכת העצבים המרכזית אל האיברים, ומידע חושי מן האיברים אל מערכת העצבים המרכזית. ההבחנה בין מערכת העצבים המרכזית לבין מערכת העצבים ההיקפית היא גם אנטומית וגם תפקודית. מלבד ההבדל במיקומן של שתי המערכות אפשר גם לטעון כי המערכת המרכזית היא זו השולחת הוראות ואילו המערכת ההיקפית היא הממלאת את ההוראות.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

עוד דברים מעניינים: