בעיות בפילוסופיה של המוסר: ניהיליזם – ניטשה מול הוגי דעות אחרים

בעיות בפילוסופיה של המוסר: ניהיליזם – ניטשה מול הוגי דעות אחרים

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

ניטשה והוגי דעות אחרים בפילוסופיה של המוסר:

ניטשה סלד מפילוסופים המבססים את ערכיהם על הדת, וטען כי גם הפילוסופים החילוניים ממשיכים לבסס את ערכי הדת מבלי להיות מודעים לכך.

ניטשה ואריסטו:

מכל הוגי הדעות, אריסטו הוא הקרוב ביותר לדעתו של ניטשה.

אלו הן נקודות הדמיון בין ניטשה לאריסטו:

–          התמקדות באדם ולא במעשים– גם אריסטו וגם ניטשה מתמקדים בשאלה- איזה מן אדם אני רוצה להיות?

–          התמקדות במצוינות אישית– אמנם אריסטו מדבר על מימוש עצמי למטרת אושר, ערך שניטשה בוחל בו, וכן מדגיש אריסטו את התכונות שמממשות את ייעודם של בני האדם כבני אדם ואילו ניטשה מדגיש את התכונות שמאפשרות לאדם לממש עצמו כיצור חד פעמי, אך שניהם מצדדים במימוש העצמי.

–          דגש על הצלחה, לא על כישלון– גם אריסטו וגם ניטשה מדברים על הצורך להצליח ללא קשר להצלחת או כשלון האחרים.

–          התמקדות באני– גם ניטשה וגם אריסטו דוגלים בפיתוח התכונה לשם התכונה, ולא לשם האלטרואיזם.

–          אין מידה יפה אחת לכל– גם אריסטו וגם ניטשה מבינים כי אין שני בני אדם זהים, וכי על כל אחד להבין לבדו מהן המידות הנכונות לו.

–          מוסר אדונים- אריסטו צודד במוסד העבדות וטען כי יש בני אדם שמטבעם הם אדונים ויש בני אדם שמטבעם הם עבדים.

–          גדלות נפש- גם ניטשה וגם אריסטו מדברים על גדלות בצורה דומה.

עם זאת, יש לזכור כי אריסטו מדבר בעד כיבוש היצר, ואילו ניטשה מדבר על יצירתיות ויצריות.

ניטשה וקאנט:

–          ניטשה סבור כי התיאוריה של קאנט משמרת את המוסר הנוצרי, על אף עובדת חילוניותה.

–          ניטשה יוצא נגד שיטת החקירה של קאנט.

–          גם ניטשה וגם קאנט מדברים על חקיקה עצמית, אך קאנט טוען כי חקיקה עצמית צריכה להגיע מתוך השאלה- כיצד כולם אמורים לפעול? ואילו ניטשה מדבר על חקיקה עצמית ללא תלות באחרים.

–          ניטשה יוצא נגד המוסר של קאנט, המאופיין בציות סביל לאיסורים. מוסר כזה, טוען ניטשה, לא מאפשר צמיחה ועושה עוול למצוינים באמת.

ניטשה ומיל:

בין ניטשה למיל נקודות שוני רבות:

–          ניטשה דוחה את תורת ההדוניזם הפסיכולוגי, ומציע תורה אחרת על יסוד ההנעה האנושית: הרצון לעוצמה. ניטשה טוען כי בני האדם העליונים מוכנים יהיו לוותר על אושרם ונוחיותם לשם צבירת עוצמה.

–          ניטשה דוחה את עקרון התועלת הכללית. הוא מתנגד לביסוס כללי המוסר על הדדיות, וטוען כי כללים אלו מבטלים את החד פעמיות שבאדם.

–          ניטשה מקשר בין המשפט "אהבת לרעך כמוך" לבין התועלתנות. משפט זה מקורו בדת ולכן דוחה אותו ניטשה.

–          התועלתנות מתמקדת במעשים וניטשה מתמקד בתכונות.

–          עיקרון השוויון נובע מן התועלתנות וניטשה מתנגד לו מאחר והוא טוען לטיפוח המצוינים.

לצד נקודות השוני הללו, קיימות מספר נקודות דמיון בין ניטשה למיל:

–          שניהם מדגישים את חשיבות טיפוח האישיות של היחיד.

–          שניהם מזהירים מפני הסכנות הטמונות בדמוקרטיה המודרנית, בייחוד מפני רודנות הרב והנהייה אחר המנהיג כעדר.

–          שניהם מדגישים את חשיבות טיפוח האישיות יוצאת הדופן.

–          שניהם סבורים כי יש לעודד ניסיונות בסגנונות חיים יוצאי דופן.

–          שניהם מעריצים את הגאונים.

רולס וניטשה:

רולס מבקר את תפיסת הצדק של ניטשה:

–          ניטשה דוגל בטיפוח המוכשרים על חשבון השאר. גם רולס סבור שיש לטפח את המוכשרים, אך על פי עקרון הפער של רולס, יש לפתח את המוכשרים רק לצורך קידום החלשים.

–          רולס מכנה את ניטשה ואת אריסטו "שלמותנים"-  אנשים הדוגלים בארגון החברה באופן המאפשר לבני החברה להשיג הישגים גבוהים ככל האפשר בתחומי תרבות שונים. ברוח השלמות, לדעת רולס, ניתן להצדיק את העבדות. רולס סבור שמצב המקורי, השלמותנות לא הייתה מתקבלת:

  • תפיסת הטוב לא אמורה להשפיע על תפיסת מוסדות המדינה ואילו ניטשה מגדיר את

                  האסתטיקה כערך גבוה מן המוסר.

  • ההחלטות במצב הטבעי יבטלו את נחיתות בני האדם הנובעת מנתוניהם.

ניטשה קראו עוד על פרדריך ניטשה מתוך סדרת הפילוסופים הגדולים

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות