פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: אלטרואיזם ועזרה הדדית

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: אלטרואיזם ועזרה הדדית

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה

למי אנו עוזרים

באופן כללי אנו עוזרים למי שאנו מחבבים, למי שקרוב אלינו ולמי שחבר שלנו. אנחנו הרבה פחות עוזרים לזרים. אם אנו מדברים על זרים, אנו נעזור לפי "תנאים". חרדים יעזרו לקהילה שלהם אבל לא החוצה. אנו עוזרים לאנשים שאנו חושבים שמגיע להם.

אנו עוזרים כאשר אנחנו מתוגמלים והכוונה היא לא דווקא לתגמול חומרי אלא כאשר מעריכים את העזרה שלנו. נעשה ניסוי שרצה לראות אם כאשר אנו מתוגמלים על העזרה אנו עוזרים יותר. כאשר ביטלו את העזרה של הפרט, לא העריכו אותה היה פחות רצון לעזור. אנו עוזרים כאשר מצב הרוח שלנו טוב, לדוגמה כאשר אנו יושבים לארוחה טובים ומבקשים מאיתנו לתרום כסף נתרום יותר. אנו עוזרים יותר כאשר מישהו אחר עושה זאת, כאשר יש לנו דוגמה לעזרה. אנו עוזרים יותר כאשר יש חוקים שמאפשרים לעזור, נורמות אשר מכוונות לעזור, אין חוקים שמונעים את העזרה. אנו עוזרים כאשר יש לנו זמן, זמן הוא משאב חשוב בנושא של עזרה. אפילו אם חושבים על עזרה אך אין זמן לכך, לא עוזרים. עשו ניסוי עם כמרים שהיו בדרך להרצאה. היו 2 סוגי הרצאות, הרצאות בנושא עזרה או הרצאות בנושא אחר. בדרך להרצאה הפיקו להם אדם ששוכב על הריצפה אשר זקוק לעזרה. חצי מהם היו באיחור ולחצי השני היה זמן להגיע. כאן יש לנו 2 משתנים בלתי תלויים שלכל אחד יש 2 רמות (נושא ההרצאה והאיחור/אי איחור, לחץ זמן). לנושא ההרצאה כלל לא הייתה השפעה על מידת העזרה. מה שהשפיע על העזרה היה לחץ הזמן שהכומר היה בו. כאשר לא היה לחץ של זמן הייתה יותר עזרה. נושא מצבי אחרון היה הייחוס לאטרואיזם, אנו עוזרים יותר כאשר אנו מסבירים לעצמנו, מייחסים את הסיבה להתנהגות שלנו לעזרה. נדבר על תרומת דם או תרומת איברים, יש נכונות לתרומה ובמיוחד לתרומה חוזרת כאשר הפרט חושב שהוא עושה את זה מסיבות של עזרה ולא מסיבות של תועלת. התחושה האמביוולטית ביחס לקבלת עזרה הינה מתוך מבוכה, מתוך רצון לא להרגיש חייב. הפרט לא מעוניין שהחופש שלו ייפגע, שהאפשרות שלו לפעול במצב נפגעה במיוחד אם הוא לא יכול להחזיר. הייחוס לעזרה הוא גם חשוב, האם הפרט עוזר לי כדי להראות כמה הוא חזק ומסוגל וכמה אני קטנה ולא מסוגלת? מצב של עזרה הוא גם פגיעה בהוגנות, הוגנות היא היחס בין מה שאתה נותן למה שאתה לוקח. וכאשר הפרט נמצא כל הזמן בצד של מקבל העזרה הוא נפגע, היחסים לא מאוזנים. במצב של חילופין לא שווים אין שוויון בין המקבל לנותן. מדינות שעוזרות הן בעיקר המדינות העשירות, יש מעט מדינות באפריקה שעוזרות לזרים. במצב של חירום כולם עוזרים. בתרבות אינדיוידואליסטיות יותר קשה לקבל עזרה, זה תלוי תרבות.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות