פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: משיכה רומנטית – דגם שמירת הערך העצמי

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: משיכה רומנטית – דגם שמירת הערך העצמי

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה

דגם שמירת הערך העצמי

 ההנחה הבסיסית בדגם שמירת הערך העצמי של טסר גורסת, שהאדם משתדל לשמר את ערך עצמו או לרוממו, וכי ליחסיו עם הסובבים אותו, ובעיקר עם הקרובים אליו והחשובים בעיניו, יש השפעה ניכרת של השגת מטרה זו. השפעת ההצלחה של הזולת על הערך העצמי שלנו מותנית בשני תהליכים: השוואה חברתית והשתקפות או החזרה. תהליך ההשוואה, שהוזכר פעמים אחדות, עניינו במקומו החברתי של האדם בעיני עצמו בהשוואה לאחרים. אם הוא מעמיד את עצמו מתחתם, הדבר פוגע בערכו העצמי, ואילו מקום או מעמד גבוה מרוממים אותו. תהליך ההשתקפות עניינו בהשפעת הקשר עם הזולת על הערך העצמי. מחקריהם של צ'יאלדיני ועמיתיו העלו, שהצלחת הזולת מקרינה הילה של הצלחה על הסובבים אותו כשם שכישלונו מטיל עליהם צל. קשרים חברתיים משפיעים על הערך העצמי בתהליך של החזרה או השתקפות, משום כך משתדלים בני האדם להבליט את קשריהם עם המצליחים ולהצניע את קשריהם עם הנכשלים. נראה כי יש סתירה בין שני התהליכים: בתהליך ההשוואה החברתית הערך העצמי שלנו עלול להיפגע מהצלחת הקרובים לנו, ואילו בתהליך ההחזרה או השתקפות הצלחת האחרים עלולה לרוממו. יש לזכור, שהמדובר בבני אדם שיש ביניהם קרבה מכוחם של חברות, השתייכות לקבוצות דומות או דמיון אחר המשמש בסיס להשוואה. התשובה תלויה בתחום המוערך (Tesser,1988). משתני ההערכה העצמית הם רבים, אך הפרט מעריך את עצמו במספר מצומצם של תחומים החשובים בעיניו. בעזרתם הוא מתאר את עצמו ובהם הוא משתדל להתקדם ולהצליח. אם הזולת הקרוב לנו מצליח מאוד בתחום שאינו חשוב לנו במיוחד נהנה מהצלחתו. אבל אם הוא מצליח קצת יותר מאיתנו בתחום החשוב לנו אזי הצלחתו מעמידה אותנו בעמדה נחותה בהשוואה אליו ופוגעת בדימוי העצמי שלנו. ההשוואה החברתית נערכת רק עם הדומים לנו או עם הטובים מאיתנו במעט (אם אנו לומדים לנגן בגיטרה וחבר טוב שלנו גאון במוסיקה הפער בנינו כה גדול עד שאין הוא משמש עבורנו דגם להשוואה, ולכן הצלחתו עשויה לסייע לדימוי שלנו בתהליך ההסתופפות בזוהר הזולת. המודל של טסר מניח שכולנו משתדלים לשמר את הערכתנו העצמית או לשפרה. יש דרכים רבות להתמודד עם המצב הפוגע בדימוי עצמי. לדוגמה, שני חברים מציגים את מועמדותם לתזמורת הנוער, האחד מתקבל והשני נדחה. במקרה זה פועלים תהליכי ההשוואה החברתית החבר שהתקבל מסיק שהוא טוב מחברו והדבר משפר את הדימוי העצמי שלו, ואילו החבר שנדחה מוצא את עצמו בעמדה נחותה בהשוואה לאדם קרוב ובתחום החשוב לו. אפשר שיתפוס עצמו ככישלון והדימוי העצמי שלו ייפגע וייתכן כי כדי לשמור על ערכו העצמי הוא יכול להצטדק ולטעון שהתחרות לא הייתה הוגנת או שהכול עניין של מזל וכך הוא עדיין נחשב, לפחות בעיני עצמו, לנגן טוב. הוא יכול לומר שהנגינה היא רק עיסוקו הצדדי, ואפילו לנגן פחות או להפסיק לגמרי לנגן וכך הוא מפחיד בערך התחום שההשוואה נערכת בו. הוא גם יכול להפחית בערך החברות או לנתקה ואז ההשוואה החברתית אינה רלוונטית ופחות פוגעת. לסיכום, 2 תנאים קובעים מתי תתרחש השוואה חברתית ומתי השתקפות: חשיבותו של התחום המוערך לאדם ולערכו העצמי, וגודל הפער ביניהם. אם התחום חשוב לו ואם הצלחת הזולת מתונה- ההשוואה החברתית עלולה לפגוע בערך העצמי. ואולם, אם הזולת מוכשר ביותר, או אם הוא מצליח בתחום שאינו חשוב במיוחד לעמיתיו- אזי הוא מקרין מהצלחתו על הסובבים אותו בתהליך ההשתקפות.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות