פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: התקשרות והתמודדות עם הבלתי נמנע

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: התקשרות והתמודדות עם הבלתי נמנע

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה

התמודדות עם הבלתי נמנע

ההתפתחות של חברות בין בני אדם הקרובים זה לזה קרבה גיאוגרפית נובעת גם מזה שהם מצפים שיהיו ביניהם מפגשים תכופים ומתכוננים נפשית וקוגניטיבית לקראתם. זהו תהליך של התמודדות עם הבלתי נמנע שנחקר על ידי הפסיכולוגיה החברתית. יש מצבים מעיקים ומעוררי מתח כאלה, אך רוב בני האדם משתדלים למנוע אותם. האדם מתאמץ לשכנע את עצמו ששכניו או עמיתיו לעבודה חביבים עליו, שאלמלא כן לא היה עובר לגור באותה שכונה או לעבוד באותה חברה. הוא גם מתאים את התנהגותו כלפי הזולת לתכונות החיוביות שהוא מייחס לו: מחייך אליו ונוהג בו בחביבות. הזולת מחזיר לו באותה מטבע, וכך מתפתחים תנאים טובים לידידות. דרלי וברשייד ערכו מחקר שמטרתו הייתה לבחון אם הציפייה למגע קרוב עם הזולת אכן מגבירה את החיבה כלפיו. החוקרים אמרו לכל סטודנטית שתצטרך להיפגש עם נחקרת אחרת שאינה מכירה, ולשוחח איתה על הרגלי המין שתיהן. הוסבר להן, שהמחלקה לפסיכולוגיה עורכת את המחקר למען שירותי הייעוץ לסטודנטים, ומנצלת את ההזדמנות גם כדי לחקור תהליכי שיפוט ביו אישיים. לסטודנטיות הנחקרות נמסרו תיאורים בכתב של שתי סטודנטיות אחרות, שהתבססו כביכול על מבחני אישיות (האחד של בת זוגן לדיון והאחר של סטודנטית אחרת המשתתפת במחקר). התיאור של שתי הסטודנטיות היה זהה פחות או יותר, והנחקרות נתבקשו לציין על-פיו את מידת החיבה שהן חשות כלפי כל אחת מהן. המחקר גילה נטייה בולטת של הנחקרות לחבב יותר את הסטודנטית שעמה היו אמורות להיפגש. לא נוכל לייחס זאת לתכונות האישית שלה, הן משום ששני התיאורים היו דומים, והן משום שאותו תיאור עצמו הוצג לחלק מהנחקרות כתיאור של בת שיחן המיועדת ולחלקן כתיאור של משתתפת אחרת במחקר. ההתמודדות עם הבלתי נמנע הניעה את הסטודנטיות לייחס ל"בנות זוגן" תכונות חיוביות ולחבבן, שהרי סביר כי סטודנטית לא תרצה לשוחח על חייה האינטימיים עם מישהי שאינה מוצאת חן בעיניה. הסטודנטיות התכוננו למפגש באמצעות ייחוס תכונות חיוביות לבן הזוג. מחקרים אחרים העלו שבני אדם נוטים להמעיט מערך התכונות השליליות של זולתם או להתעלם מהן אם הם מצפים ליחסי גומלין עימו. ההתמודדות עם הבלתי נמנע מעוותת את תפיסתנו לגבי הזולת, אך היא מקלה עלינו לקשור יחסים עימו.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות