פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: תיאורית התועלת של התחברות חברתית

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: תיאורית התועלת של  התחברות חברתית

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה

תיאוריית התועלת

הממצאים על התחברות חברתית במצבי הלחץ השונים במסגרת הפסיכולוגיה החברתית הם מלאי סתירות. רופא סבור שאפשר ליישבם אם מביאים בחשבון את התועלת שבהתחברות החברתית או את נזקה. תיאוריית התועלת שיישם בהקשר הזה מציגה את היחס בין התועלת לנזק כגורם המניע את האדם הנתון בלחץ להתחבר אל אחרים או להתרחק מהם. יחס זה הוא פועל יוצא של שלושה מרכיבים: מאפייני המצב, מאפייני האדם ומאפייני הזולת. מאפייני המצב- נטיית בני האדם להתחבר לזולתם גוברת אם הם מאמינים שיוכלו בדרך זו להסיר את הלחץ או להפחיתו. אם הלחץ הוא בלתי נמנע נחלשת הנטייה להתחבר לאחרים. בנוגע למאפייני האדם- בני האדם הנמנעים מלחשוף חולשות יינטו פחות להתחבר לזולתם במצבי מצוקה לעומת כאלה הנוטים לחשוף חולשות. ובאשר לתכונות הזולת- בניגוד לתיאוריית ההשוואה החברתית הגורסת כי בני האדם נוטים להתחבר לדומיהם תיאוריית התועלת גורסת שהנטייה להתחבר היא פועל יוצא של יכולת הזולת לסייע בהתמודדות עם המצב. במצבי פחד בר-הפחתה יינטו בני האדם להתחבר למי שמסוגל למצוא פיתרון הולם למצב. במצבי חרדה בלתי נמנעת הם יעדיפו להתחבר למי שמסוגל להסיח דעתם מהמצוקה. במצבי מבוכה יעדיפו להתחבר למי שמסוגל לתמוך בהם באמצעות הקשבה ועידוד.

גם את עיקרון ההשוואה החברתית בוחנת הפסיכולוגיה החברתית במושגי תועלת. כאשר השוואה חברתית יכולה לעזור (אחת הבעיות שבמצב היא אי ידיעה כיצד לנהוג) וכאשר האדם אינו מדחיק- יינטו האנשים לערוך השוואה חברתית. במצבים אחרים, כאשר השוואה חברתית עלולה רק להחמיר את הבעיה (כמו במקרה של מבוכה) טבעי שהאנשים יימנעו מהשוואה חברתית ואולי אף מחברת אנשים בכלל. נעשה מחקר על מאפיינים נוספים כמו משקל, התנהגות ,הליכה או מוחצנות. אנשים בעלי מראה עגול נתפסים כישרים, אינטליגנטים, אנשים ידידותיים יותר, נעימים יותר ובעלי חוש הומור בהשוואה למראה צר ושלילי. הסטריאוטיפ לגבי משקל אומר כי קיימת הערכה שלילית ודחייה חברתית של אנשים שמנים, אך זה לא לגמרי נכון. נשים שמנות לא שונות בגודל של הרשת החברתית שלהן הן לא שונות בחרדה ובמיומנות חברתית כפי שהן מדווחות וגם עמיתים שלהם דיווחו. רוב האנשים השמנים מצליחים להתגבר על המכשול של משקל יתר, ניתן לראות שהם במצב טוב כמו אנשים לא שמנים. אנשים מגיבים יותר בחיוב לצעידה מהירה לעומת צעידה איטית בלי קשר לגיל. ניתן לראות תוך כמה דקות אם אדם הוא מופנם או מוחצן, יש העדפה לאנשים מוחצנים. צורת לבוש, טיפוח, מה אנשים אוכלים, כל הדברים האלו יוצרים עלינו רושם. הקשר מתקדם אם גישתנו חיובית לחיצוניות של אדם והשלב הבא יהיה שלב של תקשורת בה אנשים מחפשים תחומים דומים. ככל שיש יותר דמיון בתכונות ובמאפיינים יש יותר חיבה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: