פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: אלטרואיזם

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: אלטרואיזם

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה

אלטרואיזם (Altruism) – התנהגות בלתי-אנוכית המועילה לאחרים ללא קשר להשלכות עבור המבצע. קיימים גורמים רבים המעודדים התנהגות אלטרואיסטית, אך יש גם גורמים רבים אחרים שמונעים אותה כגון פחד מפגיעה או פחד מבושה במקרה שפירשנו לא נכון אינטראקציה תמימה.

גורמים מצביים לאלטרואיזם

נדון בניסוי השומרוני הטוב שמראה שגורמים מצביים עדינים עשויים לקבוע האם נעזור לאדם או לא. סטודנטים לכמורה נתבקשו לתת הרצאה בצד השני של הקמפוס. לחצי מהנבדקים נאמר שנושא ההרצאה הנו משרות הזמינות לבוגרי האוניברסיטה ולחצי נאמר שנושא ההרצאה הנו משל השומרוני הטוב. לאחר מכן, ניתנה לנבדקים מפה עם מיקום ההרצאה – לחלק נאמר שיש להם זמן רב להגיע להרצאה, לחלק נאמר שעליהם להזדרז ולחלק נאמר שהם כבר באיחור. כשהנבדקים היו בדרכם להרצאה, הם עברו ליד משתף פעולה שישב שפוף, נאנח והתלונן על קשיי נשימה.

נמצא שלנושא ההרצאה לא הייתה השפעה מובהקת על מידת העזרה לאדם, אם כי הייתה נטייה גבוהה יותר בקרב אלו שנושא ההרצאה שלהם היה משל השומרוני הטוב. האפקט הרב ביותר נמצא בגורמים המצביים העדינים ביותר – האם הנבדקים איחרו או לא – נבדקים שלא מיהרו עזרו פי 6 מאשר אלה שמיהרו. רק 10% מאלו שמיהרו עצרו לעזור לאדם.

מחקר זה מדגים לקח חשוב על טבע האדם – האיחור גרם לאלטרואיזם להיות בלתי-סביר בקרב אנשים שלומדים להיות מנהיגים רוחניים ומצפים מהם להיות אלטרואיסטים…

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות