סיכום בתנ"ך לבגרות: ירמיה א' ההקדשה

ירמיה א'

ההקדשה

הצגת ירמיה (1-3):

ירמיה הוא בן למשפחת כוהנים זוטרים שסולקה מבית-המקדש, חי בעיר ענתות באזור בנימין.

זמן פעולתו: פעל במשך כ-40 שנה מהשנה ה-13 למלכות יאשיהו (627 לפנה"ס) עד חורבן בית-המקדש ב586 לפנה"ס (זה הכתוב אך בהמשך מסופר כי המשיך לנבא גם אחר-כך).

הקדשת ירמיה לנביא (4-10):

ה' מודיע לירמיה על הקדשתו שהיא רצון האל ונקבעה עוד בהיותו בבטנו (מה שמחזק את השליחות שלו). להקדשה מבנה אופייני של מינוי נביאים ומנהיגים: מינוי, ניסיון השתמטות, דחיית הניסיון, עידוד ומתן אות.

בפס' 6-9 טוען ירמיה כי הוא נער (צעיר, חסר ניסיון, ממעמד נמוך) אך ה' מבצע אקט סימבולי ונוגע בפיו – משמע דבר ה' יהיה בפיו של ירמיה.

פעמים מוזכרת המילה "גויים" בהקשר שליחותו של ירמיה. "נביא לגויים נתתיך" (5) ו"על הגויים ועל הממלכות" (10) – ייתכן והמשמעות היא שירמיה מיועד להיות נביא לכל עמי העולם או שהכוונה בגויים היא למעשה עם ישראל, ממלכות יהודה וישראל.

נבואות ירמיה יהיו "לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס" – ארבע פעלים של נבואות הרס וחורבן מול "לבנות ולנטוע" שני פעלים של נבואות נחמה, היחס המספרי מעיד על משקל שני סוגי הנבואות בעתיד.

נבואת המראות (11-19):

חזון השקד (11-12):

ה' מראה לירמיה ענף שקד ושואל אותו מה זה, ירימיה מיטיב לזהות כי זהו ענף שקד. ה' משבח אותו על הזיהוי מכיוון ש:א. ייתכן וההצגה לא הייתה פיזית אלא בחזון שאותו מצליח ירמיה לראות. ב. ייתכן והוצג ענף שקד עירום שאותו מצליח ירמיה לזהות ללא הפריחה והעלים.

בהמשך מסמל השקד שקידה של ה' על דברי ירמיה, וכן כמו השקד שפורח ראשון כך יזדרז ה' לקיים את נבואות ירמיה.

חזון הסיר הנפוח (13-15):

ה' מראה לירמיה סיר רותח (או אולי מתקן בישול) שפניו פונות צפונה או ייתכן ומדובר בשיח כגון סירה קוצנית שהרוח נופחת בו והוא מתעופף מזרחה. פירוש החזון הוא ש"מצפון תפתח רעה" – ייתכן והרמז הוא לבבל, כך או כך ה' יעניש את בני ישראל ע" אויב צפוני.

בשני חזונות אלו ה' אומר לירמיה כי אויב צפוני יפגע בעם וכי דבר זה יקרה במהרה.

עידוד והבטחות (17-19):

לירמיה צפויים מתנגדים רבים וה' מבקש לעודד ולחזק אותו. ה' מתרה בו לא לפחד ממתנגדיו כי אם לא יפחד ה' יסייע לו. הוא מדמה אותו לעיר מבצר, עמוד ברזל וחומות נחושת כסמל לאיתנותו.

שורשים מנחים: ר-א-ה – הדרך בה קולט ירמיה את המסר הנבואי (מה רואה? רואה שקד, רואה סיר, היטבת לראות).

ד-ב-ר – המסר שירמיה צריך להעביר ודבריו של ה' דרכו אל העם.

סיכומים לבגרות בתנ"ך – מלכים ונביאים

סיכומים לבגרות בתנ"ך -כללי

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות