ההגות הציונית לדורותיה: הרב קוק וקדושת ארץ ישראל

ההגות הציונית לדורותיה: הרב קוק וקדושת ארץ ישראל

פרקים בהגות הציונית לדורותיה – סיכומים

הרב קוק הוא הראשון בצורה החדה והבוטה שמעמיד את קדושתה של א"י, הארץ הפיזית, לא א"י של מעלה. עומדת במרכז ההוויה היהודית, וזה חדשני ומהפכני למסורת הדתית. מצד אחד ברור שהמסורת הדתית מאמינה לחזרה לא"י בבוא הגאולה, אבל בינתיים עד לגאולה, צריך לשמור על תרי"ג מצוות, ואת המצוות שקשורות לא"י לא ממלאים. לא כל יהודי ממלא את תרי"ג מצוות, ועניין א"י נתפס להלכות משיח, ועד אז יש המון מצוות אחרות שצריך לדאוג להן. בא הרב קוק ואמר משפט שאי אפשר למצוא כמותו לפניו . ע 219 "אי אפשר לאדם מישראל (עם ישראל) שישה המסור ונאמן למחשבותיו הגיונותיו ורעיונותיו בחול כתכונת הנאמנות הזאת בא"י הופעות הקודש באיזו מדרגה שהם נקיות הן בישראל וחול מרובות בסיגים… " שימו לב, המילה מצווה לא מופיעה, אבל מדובר על נאמנות למחשבות, רעיונות, ודמיונות, וזה אפשרי בצורה נקייה רק בא"י. מגיע מפשט בלי שום משפט בהלכה או בתלמוד הוא מהפכני והופך את א"י למשהו חדשני "הדמיון של א"י הוא צלול וברור נקי וטהור ומסוגל להופעת האות האלוהית להלבשת החפץ המרומם הנשגב של המגמה האידיאלית .. מוכן להעברת הנבואה ואותותיה להבהקת רוח הקודש וזוהרו… עכור הוא מעורב במחשקים בתלי טומאה וזיהום, לא יוכל להתנשא למרומי קודש ולא יוכל להיות בסיס…"מי שחי בארץ העמים חי בעולם עכור. מי שמקיים את המצוות בארץ, מקיים אותך אחרת ממי שמקיים אותן בחו"ל. קדושת הארץ קדושה כאן ועכשיו. הוא אומר למעשה שמוקד החיים היהודיים איננו רק בשמירת המצוות. יש משפט בתלמוד שמצוות יישוב הארץ שקולה לעוד מצוות. אבל כאן זו אמירה ברורה, לא עוד משפט, זו אמריה נחרצת. אור אלוהי, רוח הקודש, זוהר, מדובר על יכול של האדם להתייחס ישירות להתגלות אלוהית. זה מופיע בצורה חזקה בקבלה. היו כאלו שהתקיפו. זה מהפך רציני ומבלי לומר דברים פוליטיים בעקבות הדברים הללו, אבל מי שקורא את הדברים הללו, ומי שחי במציאות זו, זה מקרב אותו ללא ספק לתנועה הציונית. ולא כמו הרב ריינס, אלא זה מקרב אותו לאלוהות, לאפשרות לא למלא מצוות, אלא להתגלות אלוהית .זה חזק מאוד, מדבר אל ליבם של האנשים. זה דבר מהפכני, והוא לא נאמר תוך דחיית הדת או המצוות. הוא מוסיף משהו חדש שלא היה במרכז ואפילו לא בשולי ההוויה היהודית. קלישר ואלקלעי דיברו במושגים פרגמאטיים, ופה מדובר בגאולה שהיא גם אישית. אדם מישראל אי אפשר שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו בחו"ל. 2000 שנה לא נאמרו דברים כאלו ע"י אף יהודי דתי.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות